Pocitové mapy – nová služba Národní sítě Zdravých měst

Asociace NSZM ČR nabízí od září tohoto roku zdarma svým členům novou službu – tzv. pocitovou mapu.

Vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) v rámci veřejného fóra Zdravého města, obce či kraje.

 „Pocitové mapy mají obrovskou moc prezentovat prostorové informace v srozumitelné a široce akceptovatelné formě. Pocitové mapy přináší možnost aktivně zapojit občany do sběru informací, ale i názorů na lokalitu, ve které bydlí. Nápad vychází z konceptu GeoParticipace – pojem, který popisuje využití prostorových nástrojů v zapojení občanů do rozhodovacího procesu, který se jich týká. Nejčastěji se jedná o rozhodování o prostoru, který je veřejný, ale může se také jednat o sdílení informací či pocitů o okolí, ve kterém žijí, informuje Jiří Pánek (UPOL) na serveru PocitoveMapy.cz.

Svou pocitovou mapu, vytvořenou v rámci Fóra Zdravého města, obdrží dané město či region v běžném kancelářském formátu, případně jako GIS vrstvu. Národní síť Zdravých měst pak na příští rok připravuje vlastní mapový server, kde budou tyto mapy souhrnně k dispozici a bude je možné propojit s dalšími informacemi důležitými pro plánování a sledování situace ve městech, například v DataPlánu NSZM.

Aktivita je realizována za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP v rámci projektu NSZM ČR s názvem Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí.

Zdroj: Deník veřejné správy

Další zprávy

20.11.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

Pro příští rok je připraveno 100 milionů korun.

Obce mohou žádosti o poskytnutí dotace podávat až...

19.11.2019 Současné úsporné stavby zohledňují nejen ekonomickou, ale i estetickou stránku a samozřejmě uživatelský komfort a zdravé prostředí.
18.11.2019 Všem, kteří se zajímají o dění v bytových družstvech, připomínáme konání konference ForumBD 2019, která se bude mimo jiné zabývat jejich dalším směřováním.
15.11.2019 Kdy se musí kontrolovat nový kotel na pevná paliva? Při instalaci a uvedení do provozu ne, lhůta je až do 36 měsíců po instalaci.
13.11.2019 Včasná revize zařízení v bytových domech vám může ušetřit velkou spoustu starostí.