Pravidla pro údržbu a opravy bytů

Nový občanský zákoník od ledna 2014 stanoví, že nájemce provádí a platí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Vláda schválila návrh nařízení o vymezení pojmu „běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu“. Po konečné úpravě tohoto nařízení ve smyslu požadavků, které navrhla vláda, bude nařízení zveřejněno ve Sbírce zákonů. Nicméně nařízení připouští, aby si smluvní strany ujednaly účast nájemce na opravách a údržbě jinak, než je v nařízení.

Zatím je tedy potřeba vyčkat na konečnou úpravu, která bude zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Zdroj: Portál o bydlení

Další zprávy

30.09.2016
V několika článcích jsme poukázali na velmi rozsáhlou problematiku prodeje nemovité věci, a to z pohledu jak prodávajícího, tak kupujícího.

Zákonná úprava je poměrně složitá a celková úskalí vyžadují pomoc řady odborníků, zejména advokáta a...

29.09.2016 Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.6, k 27. září 2016.
27.09.2016 Občanský zákoník upravuje rovněž správu domu a pozemku v případech, kdy nevzniklo společenství vlastníků jednotek.
26.09.2016 Výroční konference k podpoře snižování energetické náročnosti bytových domů v České republice se koná v Praze v pátek 7. října 2016
23.09.2016 Jak jsme již uváděli v článku Při převodu nemovité věci si nechte připravit kvalitní smluvní dokumentaci, měl by se kupující při koupi nemovitosti zaměřit i na právní stav nemovitosti.