16. září 2021

Dotace na osvětlení pro obce v chráněných krajinných oblastech

Moderní světelné zdroje jsou šetrnější pro obyvatele i okolní přírodu a současně spotřebovávají méně energie.

Obce v chráněných krajinných oblastech mohou požádat o dotaci až 2 miliony korun na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Dotaci poskytuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu.

Na co můžete získat dotaci

Na rekonstrukci či úpravu soustav veřejného osvětlení v obcích, jejichž katastrální území zasahuje na území chráněných krajinných oblastí a zároveň mají počet obyvatel nižší než 100 tisíc.

Kdo může žádat

Vlastníci nebo provozovatelé soustavy veřejného osvětlení:

  • obce a městské části,
  • příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí,
  • obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části.

Seznam obcí v CHKO

Výše příspěvku

Až 2 miliony Kč, maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2019
Ukončení realizace podpořených projektů:  31. 12. 2022

Jak podat žádost

Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP ČR). Systém bude zpřístupněn v den zahájení příjmu žádostí. Pro podání žádosti v prostředí AIS SFŽP je nutné mít zřízenu datovou schránku nebo kvalifikovaný certifikát.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Romana Rajnyšová, Vedoucí Oddělení I, tel.: +420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz
Ing. Michal Slezák, Ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: +420 267 994 469, email: michal.slezak@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Více informací zde

Zdroj: MŽP

Foto Pixabay

X