Portál o bydlení – Novinky ze světa bydlení https://www.portalobydleni.cz Tue, 01 Dec 2020 12:00:37 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.4 Právní poradna: Hlasujeme per rollam. Jak je to s doručováním hlasů? https://www.portalobydleni.cz/pravni-poradna-hlasujeme-per-rollam-jak-je-to-s-dorucovanim-hlasu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pravni-poradna-hlasujeme-per-rollam-jak-je-to-s-dorucovanim-hlasu Tue, 01 Dec 2020 11:58:29 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7949 Chtěla bych se zeptat na formu zasílání zásilek s podklady pro hlasování per rollam a vyplněných hlasovacích lístků, zda stačí “obyčejně poštou”, nebo doporučeně? Předseda našeho SVJ nám sdělil zákonnou patnáctidenní lhůtu a také sdělil, že později zaslané hlasovací lístky budou vyřazeny. Přičemž mně individuálně sdělil, že po lhůtě 15 dnů počká ještě týden, a… číst dále Právní poradna: Hlasujeme per rollam. Jak je to s doručováním hlasů?

The post Právní poradna: Hlasujeme per rollam. Jak je to s doručováním hlasů? appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Chtěla bych se zeptat na formu zasílání zásilek s podklady pro hlasování per rollam a vyplněných hlasovacích lístků, zda stačí “obyčejně poštou”, nebo doporučeně? Předseda našeho SVJ nám sdělil zákonnou patnáctidenní lhůtu a také sdělil, že později zaslané hlasovací lístky budou vyřazeny. Přičemž mně individuálně sdělil, že po lhůtě 15 dnů počká ještě týden, a pak teprve bude vylučovat zpozdilé hlasovací lístky. Je toto právně v pořádku? Jak je možné vyloučit zpozdilé hlasovací lístky, když je vše zasíláno “obyčejně poštou”, a není tudíž doložitelné, kdy vlastník zásilku převzal, ale také i kdy výbor převzal došlý hlasovací lístek. Jaký má být prosím správný postup?

Předem mi dovolte uvést, že bez konkrétních znalostí Vašeho případu budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Co se týče formy zasílání podkladů pro rozhodování mimo zasedání, zákon tuto formu nespecifikuje. Záleží tedy na konkrétní úpravě obsažené ve stanovách Vašeho společenství vlastníků.

Zákon pouze upravuje minimální obsahové náležitosti návrhu pro rozhodnutí mimo zasedání, tedy že takový návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny. Dále musí být v takovém návrhu uveden údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Ohledně délky této lhůty je rozhodující lhůta určená stanovami, avšak pokud stanovy společenství v této věci mlčí, platí zákonná patnáctidenní lhůta.

Zmíněnou lhůtu 15 dnů lze stanovit delší pouze za předpokladu, že tuto delší lhůtu určí stanovy. Pokud stanovy tuto lhůtu neobsahují, nelze ji prodlužovat nad zákonem stanovených 15 dnů.

Též je nutné upozornit, že rozhodnutí na zaslaném návrhu musí být ve stanovené lhůtě doručeno oprávněné osobě, jedná se tedy o lhůtu hmotněprávní, u níž nepostačí, bude-li v dané lhůtě zásilka s rozhodnutím např. odevzdána na poště. Proto platí, že nebude-li v dané lhůtě rozhodnutí vlastníka jednotky doručeno oprávněné osobě, je nutné to vykládat jako jeho nesouhlas.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

 

The post Právní poradna: Hlasujeme per rollam. Jak je to s doručováním hlasů? appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Rekonstruujete bytový dům? Virtuální konference na toto téma by vás tedy mohla zajímat https://www.portalobydleni.cz/virtualni-konference-rekonstrukce-a-provoz-bytovych-domu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=virtualni-konference-rekonstrukce-a-provoz-bytovych-domu Mon, 30 Nov 2020 13:16:57 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7935   Pozor – konference proběhne už 9. prosince.   Vysílání konference a navazujících webinářů proběhne 9. prosince na portálu TZB-info. Konference navazuje na předchozí ročníky konané v Praze a v této nové podobě nahrazuje stejnojmennou konferenci, která se měla původně konat v tradiční formě v listopadu letošního roku. Na konferenci a navazujících webinářích podají přední… číst dále Rekonstruujete bytový dům? Virtuální konference na toto téma by vás tedy mohla zajímat

The post Rekonstruujete bytový dům? Virtuální konference na toto téma by vás tedy mohla zajímat appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
 

Pozor – konference proběhne už 9. prosince.

 

Vysílání konference a navazujících webinářů proběhne 9. prosince na portálu TZB-info. Konference navazuje na předchozí ročníky konané v Praze a v této nové podobě nahrazuje stejnojmennou konferenci, která se měla původně konat v tradiční formě v listopadu letošního roku. Na konferenci a navazujících webinářích podají přední experti nejaktuálnější informace k tématům nového hodnocení energetické náročnosti a nové podoby průkazu včetně doporučení k energetickým úsporám, rekonstrukce a zateplování již zateplených domů, barevného řešení revitalizací domů a sídlišť. S tímto tématem úzce souvisí financování revitalizací a dotační programy Nová zelená úsporám a IROP, které by se měly v následujícím roce spojit do jednoho nástupnického programu. Každé SVJ s garážovými stáními dnes již řeší nabíjení skútrů a hybridních vozidel v garážích ze společné zásuvky. Jaké jsou technické a ekonomické možnosti realizace individuálního nabíjení a měření spotřeby v garážích bude rovněž tématem konference. S tím souvisí problematika komunitní energetiky, instalace a provoz fotovoltaických elektráren na bytových domech. V neposlední řadě se konference bude věnovat rozúčtování nákladů v bytových domech a novinkám v rozúčtování, které bude muset každý bytový dům respektovat. Posluchači dostanou také nejaktuálnější informace k připravovanému stavebnímu zákonu.

TZB-info – Stavebnictví. Technická zařízení budov. Úspory.

Web: https://www.tzb-info.cz/ Facebook: https://www.facebook.com/tzbinfo/

ESTAV.cz – Architektura. Stavba. Bydlení.

Web: https://www.estav.cz/ Facebook: https://www.facebook.com/estavportal

The post Rekonstruujete bytový dům? Virtuální konference na toto téma by vás tedy mohla zajímat appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Právní poradna: Nájemní smlouva bez možnosti výpovědní lhůty https://www.portalobydleni.cz/pravni-poradna-najemni-smlouva-bez-moznosti-vypovedni-lhuty/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pravni-poradna-najemni-smlouva-bez-moznosti-vypovedni-lhuty Fri, 27 Nov 2020 12:40:05 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7930 V červnu letošního roku jsem uzavřela s pronajímatelem podnájemní smlouvu na rok bez možnosti výpovědní lhůty. Přesná formulace zní: “Nájem zanikne písemnou dohodou mezi pronajímateli a nájemcem, odstoupením od této smlouvy podle odstavce 2 tohoto článku, nejpozději však uplynutím doby nájmu. Strany nesjednaly možnost výpovědi.” Chtěla jsem se zeptat, jestli je kvůli této formulaci jakékoli… číst dále Právní poradna: Nájemní smlouva bez možnosti výpovědní lhůty

The post Právní poradna: Nájemní smlouva bez možnosti výpovědní lhůty appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
V červnu letošního roku jsem uzavřela s pronajímatelem podnájemní smlouvu na rok bez možnosti výpovědní lhůty. Přesná formulace zní: “Nájem zanikne písemnou dohodou mezi pronajímateli a nájemcem, odstoupením od této smlouvy podle odstavce 2 tohoto článku, nejpozději však uplynutím doby nájmu. Strany nesjednaly možnost výpovědi.” Chtěla jsem se zeptat, jestli je kvůli této formulaci jakékoli dřívější ukončení pronájmu nemožné, jelikož jsem jako mnoho jiných pracovníků v kultuře přišla o práci a pronajímatel se mnou odmítá jakkoli o výpovědi z nájmu komunikovat s argumentem, že jsme se dohodli na pronájmu na rok, a jestli nebudu mít na nájem, mohu si vzniklý dluh na nájemném zapsat do rejstříku a postupně jej splácet. Navrhla jsem ukončení smlouvy po posledním lednu tak, aby bylo možné najít nového nájemníka a zároveň abych měla jistotu, že z našetřených finančních prostředků pohledávky zaplatím, ale tímto přístupem jsem byla paralyzována, a ráda bych zjistila, jestli mám ještě jinou možnost, nebo je to opravdu tak bezvýchodná situace, jak tvrdí pan pronajímatel.

Odpověď – 1. část

Předně mi dovolte uvést, že bez bližších znalostí Vašeho případu budu ve své odpovědi vycházet pouze z platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“).

Ze znění Vašeho dotazu není úplně zřejmé, zda jste skutečně uzavřela podnájemní smlouvu anebo se jedná toliko o záměnu slov a máte uzavřenu nájemní smlouvu. Proto ve své odpovědi uvedu možnost výpovědi u obou smluvních typů.

Nejprve zmíním nájemní smlouvu, kterou uzavírá vlastník bytu v postavení pronajímatele s nájemcem. Jedná se tedy o běžný nájem bytu, kdy úprava tohoto smluvního typu je obsažena v ustanovení § 2235an OZ.

Je-li nájemní smlouva k bytu uzavřena na dobu určitou, je možné ji vypovědět buď i) bez výpovědní doby, pokud se byt stane k ujednanému či obvyklému účelu nepoužitelným; ii) bez výpovědní doby, pokud pronajímatel porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem; iii) bez výpovědní doby, pokud pronajímatel neodstraní poškození či vadu předmětu nájmu v dodatečné nájemcem určené lhůtě; iv) v tříměsíční výpovědní době, změní-li se okolnosti, z nichž strany při uzavření smlouvy o nájmu bytu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Kromě výše uvedených, může nájemní smlouva obsahovat i další důvody, které mohou svědčit nájemci. Nicméně pokud je tomu naopak, tedy že nájemní smlouva naopak obsahuje vyloučení výše uvedených důvodů, nebude se k takovému ustanovení nájemní smlouvy přihlížet.

Druhým zmiňovaným smluvním typem je smlouva podnájemní. V takovém případě uzavře nájemce bytu, tedy nikoli vlastník, smlouvu se třetí osobou, na jejímž základě této třetí osobě umožní užívání daného bytu. S ohledem na to, zda daný nájemce v bytě sám bydlí pak rozlišujeme, zda potřebuje k uzavření takové smlouvy souhlas pronajímatele, tedy vlastníka bytu, či nikoli.

Odpověď – 2. část

Podnájemní smlouva je v občanském zákoníku upravena pouze stroze v ustanovení § 2274 až 2278 OZ. Záleží tedy na smluvních stranách, co si v podnájemní smlouvě sjednání, a je tedy možné i mnoho práv podnájemce omezit či vyloučit, jelikož to zákon nezakazuje.

Pokud tedy budu vycházet ze závěru, že jste uzavřela nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou, je neplatné ustanovení, které vylučuje možnost výpovědi před uplynutím sjednané doby. Též pokud se na Vaší straně změnily okolnosti, z nichž jste při uzavření dané nájemní smlouvy vycházela, do té míry, že po Vás nelze rozumně požadovat setrvání v uzavřeném závazku, je možné pronajímateli podat výpověď. V takovém případě budete mít tříměsíční výpovědní dobu, která počne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď pronajímateli doručena. Pro vyloučení možných budoucích sporů Vám též mohu jedině doporučit podat zmíněnou výpověď písemně a uvést v ní výpovědní důvod.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay

 

 

The post Právní poradna: Nájemní smlouva bez možnosti výpovědní lhůty appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Právní poradna: Hlasování per rollam a nadpoloviční většina potřebných hlasů https://www.portalobydleni.cz/pravni-poradna-hlasovani-per-rollam-a-nadpolovicni-vetsina-potrebnych-hlasu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pravni-poradna-hlasovani-per-rollam-a-nadpolovicni-vetsina-potrebnych-hlasu Thu, 26 Nov 2020 15:14:58 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7926 Nemohu se nikde dopátrat (nevím, kde mám již hledat, na koho se obrátit), jak vyhodnotit výsledek z hlasování per rollam. Účast na hlasování je vlastně vždy 100 %. Máme v domě 81 nájemních bytů, a tedy 81 voličů. Aby návrh prošel, je třeba nadpoloviční většiny, tedy 41 hlasů. Protože z předchozích členských schůzí vím, že… číst dále Právní poradna: Hlasování per rollam a nadpoloviční většina potřebných hlasů

The post Právní poradna: Hlasování per rollam a nadpoloviční většina potřebných hlasů appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Nemohu se nikde dopátrat (nevím, kde mám již hledat, na koho se obrátit), jak vyhodnotit výsledek z hlasování per rollam. Účast na hlasování je vlastně vždy 100 %. Máme v domě 81 nájemních bytů, a tedy 81 voličů. Aby návrh prošel, je třeba nadpoloviční většiny, tedy 41 hlasů. Protože z předchozích členských schůzí vím, že účast se pohybovala např. kolem 50 členů, stačilo 26 hlasů a návrh prošel. Při hlasování per rollam je prakticky nemožné, aby bylo něco schváleno, jelikož 41 hlasů “pro” nikdy nebude. O volby na členských schůzích je dlouhodobý nezájem. Protože neodevzdané nebo ,,zdržel se”, jsou brány jako hlasy proti, je výsledek předem jasný. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je nějaká možnost najít schůdnou cestu, aby vůbec bylo možné něco schválit.

Předně uvádím, že bez bližších znalostí Vašeho případu a stanov Vašeho bytového družstva budu ve své odpovědi na Váš dotaz vycházet zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“).

Úvodem bych vymezil, že jak jste správně uvedl, v případě hlasování per rollam se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Pokud tedy ve stanovách nemáte vymezena další specifika pro hlasování per rollam, platí tato úprava.

V úvahu zde však připadá možnost svolání řádné členské schůze, jedná-li se o rozhodování o záležitostech, jež snesou odkladu, a to na období, kdy to bude možné vzhledem k současným vládním opatřením souvisejícím s bojem proti koronaviru.

I tehdy lze však s velkou pravděpodobností očekávat nižší účast, ne-li dokonce účast, kdy nebude valná hromada usnášeníschopná, což lze vyřešit pomocí institutu náhradní členské schůze. Tato právě řeší případ, kdy „původně“ svolaná členská schůze není usnášeníschopná. Náhradní členskou schůzi svolá svolavatel původní členské schůze, a to bez zbytečného odkladu a se stejným programem. Důležité zde je, že tato náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže by stanovy určily něco jiného.

V případě, že by bylo třeba projednat neodkladnou záležitost, jako například účetní závěrku, kterou je třeba projednat do 6 měsíců od skončení účetního období, doporučuji Vám její projednání v rámci řádně svolané členské schůze, případně v rámci hlasování per rollam, přičemž pokud účast nebude dostačující, odložte svolání členské schůze ku této příležitosti na dobu, kdy se vládní opatření související s bojem proti koronaviru rozvolní.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay

The post Právní poradna: Hlasování per rollam a nadpoloviční většina potřebných hlasů appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích https://www.portalobydleni.cz/tema-novely-obcanskeho-zakoniku-a-zakona-o-obchodnich-korporacich-8/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-novely-obcanskeho-zakoniku-a-zakona-o-obchodnich-korporacich-8 Wed, 25 Nov 2020 13:55:43 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7922 Novela bytového spoluvlastnictví (IV. část) Nucený prodej jednotky Motivací změny § 1184 OZ bylo zjednodušení stávající úpravy nuceného prodeje jednotky vlastníka, který porušuje své povinnosti za splnění několika podmínek: musí jít o porušení povinností podstatně omezujících nebo znemožňujících výkon práv ostatních vlastníků jednotek, musí se tak dít i přes doručenou výstrahu, jejíž náležitosti stanoví odst.… číst dále Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

The post Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Novela bytového spoluvlastnictví (IV. část)

Nucený prodej jednotky

Motivací změny § 1184 OZ bylo zjednodušení stávající úpravy nuceného prodeje jednotky vlastníka, který porušuje své povinnosti za splnění několika podmínek:

 1. musí jít o porušení povinností podstatně omezujících nebo znemožňujících výkon práv ostatních vlastníků jednotek,
 2. musí se tak dít i přes doručenou výstrahu, jejíž náležitosti stanoví odst. 2 uvedeného ustanovení, a marné uplynutí lhůty k nápravě,
 3. s podáním návrhu na nařízení prodeje jednotky musí souhlasit vlastníci jednotek většinou všech hlasů a většinou všech vlastníků jednotek.

O splnění všech předpokladů bude rozhodovat soud s tím, že při nesplnění některé z podmínek by nemělo k prodeji jednotky dojít. Institut nuceného prodeje by se neměl stát nástrojem zneužití ze strany ostatních vlastníků jednotek, avšak měl by zvýšit důraz na plnění základních povinností vlastníky jednotek a společně domluvených pravidel např. užívání společných částí.

Přechod dluhů a závazků při převodu jednotky

Nová úprava § 1186 OZ má napříště jasněji vymezit, že osobě odpovědné za správu domu a pozemku nevzniká při převodu jednotky povinnost vypořádat:

 1. příspěvky na správu domu a pozemku, ale ani
 2. zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby), poskytované osobou odpovědnou za správu domu a pozemku s tím, že takové vypořádání je předmětem úpravy zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o službách).

Přes určitou nejasnost obsaženou hlavně v důvodové zprávě k novele se autor tohoto textu kloní spíše k tomu, že spolu s dluhy přechází závazky či pohledávky z budoucího vyúčtování již zaplacených a dosud nevyúčtovaných záloh na služby. Je tomu tak proto, že hlavní motivací upřesnění byla právě skutečnost, aby nevznikaly pohledávky osobě odpovědné za správu domu a pozemku (nejčastěji společenství vlastníků) za vlastníky, kteří převedli svou jednotku na nového vlastníka a sami tak ztratili povinnost oznamovat svou novou adresu či kontakty na svou osobu. Zůstává skutečností, že prosazení tohoto pojetí je jednou z nejzásadnějších změn nové právní úpravy, zcela ve prospěch ostatních vlastníků jednotek.

Správa společných částí domu a pozemku

Změna se dotkla jak správy domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, tak i po jeho vzniku s tím, že se nově v § 1189 odst. 1 OZ výslovně upřesňuje, že správa domu a pozemku zahrnuje opravu a údržbu společných částí. Ustanovení §§ 1191 až 1193 OZ nově reagují na zrušení §§ 1202 a 1203 OZ zachováním principu, že většinový vlastník je povinen (do ztráty svého většinového podílu) být správcem domu a pozemku při současné pojistce nepřehlasování menšinových vlastníků majoritním vlastníkem.

Úprava přechodu práv a povinností ze závazků spojených se správou domu a pozemku vzniklých před vznikem společenství vlastníků jednotek (§ 1195 OZ) nově zavádí převzetí zákonem specifikovaných dluhů právnických osob a jejich zajištění společenstvím vlastníků jednotek, byly-li tyto úvěry čerpány za účelem opravy, údržby nebo stavební úpravy domu a s jejich převzetím souhlasí všichni členové, přičemž tento souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem (§ 1195 odst. 4 OZ).

Smyslem nové úpravy § 1198 OZ je upřesnit, kdy jsou vlastníci jednotek povinni založit společenství vlastníků jednotek, aniž by to omezilo vlastníky již převedených jednotek tyto dále převádět. K založení společenství vlastníků jednotek tak musí dojít zpravidla před převodem jednotky pátému vlastníkovi.

V souladu s požadavky praxe na co nejrychlejší vznik právnické osoby při nové výstavbě i s koncepcí občanského zákoníku, která staví na co nejdřívějším vzniku společenství vlastníků jednotek jako osoby odpovědné za správu domu a pozemku se umožňuje založení a vznik společenství vlastníků jednotek jediným vlastníkem všech jednotek (§ 1200 OZ). Stejné ustanovení potom stanoví i postup pro založení právnické osob v případech, kdy je vlastníků jednotek více, a to:

 1. založením na ustavující schůzi, nebo
 2. bez konání schůze shodou všech vlastníků jednotek na obsahu stanov.

Pro založení společenství vlastníků jednotek jediným vlastníkem se osvědčení veřejnou listinou nepožaduje, v ostatních případech ano (§ 1195 odst. 4 OZ).

Změny v kompetencích shromáždění vlastníků (§ 1208 OZ) navazují především nově na sjednocení právní úpravy změn prohlášení vypuštěním schvalování změn shromážděním vlastníků. Nově se zařazuje schvalování rozpočtu společenství vlastníků, a naopak se zužuje pověření osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, na určení této osoby a rozhodnutí o její změně bez toho, aby musela být schvalována smlouva s touto osobou, změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.

Poslední zmínku z větších změn jistě zaslouží doplnění institutu náhradního shromáždění, které je postaveno na principu rozhodování aktivních vlastníků jednotek, kteří mají alespoň 40 % všech hlasů. Podmínkou pro užití náhradního shromáždění je jeho předchozí zařazení do stanov společenství vlastníků jednotek. Jednoduchá úprava ponechává další podmínky pro svolání náhradního shromáždění obecné úpravě s povinností dodržet lhůty pro jeho svolání. Lze očekávat, že v praxi mohou institut náhradního shromáždění využívat spíše menší objekty, kde při marném svolání i náhradního shromáždění nehrozí vyšší náklady s tím spojené. Naopak větší společenství vlastníků jednotek budou zřejmě i nadále směřovat spíše k využití rozhodování mimo shromáždění (rozhodování per rollam).

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay

 

The post Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Žádné drama na trhu nemovitostí se zatím nekoná https://www.portalobydleni.cz/zadne-drama-na-trhu-nemovitosti-se-zatim-nekona/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=zadne-drama-na-trhu-nemovitosti-se-zatim-nekona Tue, 24 Nov 2020 14:46:31 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7919 Jaký je aktuální vývoj za času pandemie? Možná mnozí z nás očekávali přinejmenším stagnaci nebo spíše pokles cen na trhu nemovitostí v souvislosti s jarní vlnou epidemie koronaviru. Nic takové se však zatím nekoná. Samozřejmě lze najít výjimky nebo odlišný trend regionálně/lokálně či pro daný typ nemovitosti. Jakub Zámiš z online kalkulačky Odhad-zdarma.cz, která bezplatně určuje odhad ceny… číst dále Žádné drama na trhu nemovitostí se zatím nekoná

The post Žádné drama na trhu nemovitostí se zatím nekoná appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Jaký je aktuální vývoj za času pandemie?

Možná mnozí z nás očekávali přinejmenším stagnaci nebo spíše pokles cen na trhu nemovitostí v souvislosti s jarní vlnou epidemie koronaviru. Nic takové se však zatím nekoná. Samozřejmě lze najít výjimky nebo odlišný trend regionálně/lokálně či pro daný typ nemovitosti.

Jakub Zámiš z online kalkulačky Odhad-zdarma.cz, která bezplatně určuje odhad ceny nemovitosti i výši nájmu, shrnuje na základě dat aktuální stav pro různé typy nemovitostí. Pro maximální relevanci vychází online kalkulačka z více zdrojů. Stanovuje hodnotu konkrétní nemovitosti i výši nájmu na základě údajů o inzertních cenách i prodaných nemovitostech. Tím vzniká cenová mapa, kterou dále upravuje umělá inteligence, která detekuje odchylky a učí se ze získaných dat. Odhadci a realitní odborníci navíc revidují výpočty o specifika konkrétních lokalit.

Aktuální stav a vývoj podle typu nemovitosti  

Byty: „Ve větších městech je stále obrovský převis poptávky nad nabídkou. Pomalá a nedostatečná výstavba nových bytů. V nejisté době pandemie ukládání úspor do “bezpečí” v podobě investice do nemovitosti. Levné hypotéky, které i přes zhoršující se ekonomickou situaci domácností, pomáhají zvýšenému zájmu o koupi. To vše žene ceny bytů vzhůru.“

Pozemky: „Zdá se, že čas strávený v kruhu rodiny doma, jarní karanténa a s ní spojené “uvěznění” v prostoru bytu bez terasy nebo vlastní zahrady, urychlily nejen u mladých rodin přemýšlení o tom, udělat první krok k vlastnímu bydlení v domě nebo alespoň získat únik za město do vlastní zahrady. Poptávka po pozemcích v okolí měst roste. A to opět vyvíjí tlak na rostoucí ceny, zejména v atraktivních oblastech blízko center měst a v příměstských oblastech.“

Rekreační nemovitosti, chaty a chalupy: „V důsledku epidemie mnoho lidí trávilo dovolenou v Česku, a pokud mají volné finanční prostředky, rostoucí zájem o tento typ nemovitosti ještě posílil a urychlil plány a rozhodování o pořízení “víkendové nemovitosti”. Nedostatek nabídky žene ceny opět nahoru. Navíc i banky jsou v posledních letech otevřenější k financování tohoto typu nemovitosti.“

Pronájmy: „S výjimkou Prahy a Karlovarského kraje se neukázala výrazná změna v cenách pronájmů. Je však vidět velký přesun do nájemního bydlení z uvolněných krátkodobých pronájmů. Pokračující pandemie, zhoršující se ekonomická situace rodin a nejistota tento trend do budoucna možná ještě podpoří.“

Zvažujte svou individuální situaci

Ing. Jan Hájek, realitní odborník z Quantum reality, doporučuje při rozhodování o nákupu či prodeji nemovitosti vnímat zejména vlastní situaci a možnosti. “Trh s nemovitostmi a trh s bydlením nejsou stejně jako mnoho dalších oborů závislé pouze na vnějších podmínkách, ale na chování nás – lidí. Na našich emocích. A ty v současné době cloumají s každým. Dělat větší rozhodnutí, která ovlivní naše životy, je náročné. Chtít předvídat budoucnost je skoro nemožné. Impulsem pro změny na trhu totiž zdaleka nemusí být jen současná pandemie koronaviru. Zvažte racionálně své aktuální možnosti a vyhlídky do budoucna nejen z pohledu příjmů, výdajů, ale i jejich udržitelnosti. Zkuste si představit, jak byste ve stejné situaci poradili někomu, na kom vám záleží. Na druhou stranu, pokud dojdete k rozhodnutí po důkladném zvážení, nejspíš není důvod čekat na lepší nebo horší časy.“

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay

The post Žádné drama na trhu nemovitostí se zatím nekoná appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích https://www.portalobydleni.cz/tema-novely-obcanskeho-zakoniku-a-zakona-o-obchodnich-korporacich-7/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-novely-obcanskeho-zakoniku-a-zakona-o-obchodnich-korporacich-7 Mon, 23 Nov 2020 14:49:32 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7916 Novela bytového spoluvlastnictví (III. část) Práva a povinnosti vlastníka jednotky Vlastník jednotky spravuje (nikoliv udržuje) svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu. Rozšiřuje se povinnost vlastníků jednotky udržovat a drobně opravovat společné části, a to nejen ty, které má k výlučnému užívání, nýbrž i ty, které se nachází uvnitř bytu (§ 1175… číst dále Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

The post Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Novela bytového spoluvlastnictví (III. část)

Práva a povinnosti vlastníka jednotky

Vlastník jednotky spravuje (nikoliv udržuje) svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu. Rozšiřuje se povinnost vlastníků jednotky udržovat a drobně opravovat společné části, a to nejen ty, které má k výlučnému užívání, nýbrž i ty, které se nachází uvnitř bytu (§ 1175 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). V praxi půjde např. o vnitřní strany obvodových (nosných) zdí, rozvody ústředního topení či radiátory. Vlastník jednotky se tak při jejich údržbě či drobné opravě nemusí obracet na osobu odpovědnou za správu domu a pozemku (v praxi nejčastěji společenství vlastníků jednotek, resp. jeho statutární orgán). Naopak veškeré opravy všech společných částí nad rámec drobných oprav jsou nadále v působnosti osoby odpovědné za správu domu. Vlastník jednotky tak není z uvedených důvodů oprávněn např. vyměnit otopné těleso.

Velmi důležitým zpřesněním prošlo zpřesnění oznamovací povinnosti vlastníka jednotky, který má za povinnost uvést osobě odpovědné za správu domu a pozemku:

 1. své jméno a bydliště,
 2. jméno a bydliště osoby, které případně přenechal byl k užívání na dobu nikoli přechodnou a
 3. počet osob, které budou mít v bytě domácnost.

Stejně tak bez zbytečného odkladu oznámí i změny uvedených skutečností (§ 1177 OZ). Dosud byl totiž povinen oznámit, že se stal vlastníkem. V případě krátkodobého užívání není třeba údaje poskytovat.

Aktuální kontakty a znalost počtu osob užívajících jednotku mohou být totiž důležitými faktory při řešení např. vyklizení bytu v důsledku živelní pohromy či jiné události. Stejně tak došlo ke sladění s dikcí § 12 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o službách), který sleduje počet osob z pohledu rozúčtování nákladů na služby.

Na uvedené ustanovení navazují doplnění § 1178 OZ, které upravují novou povinnost vést seznam vlastníků jednotek a dalších osob, kterým byly jednotky přenechány do užívání v rozsahu údajů vymezených v předchozím ustanovení. Seznam vede osoba odpovědná za správu domu a pozemku, zpravidla tedy statutární orgán společenství vlastníků jednotek. Současně se i nadále přiměřeně použijí i ustanovení OZ o seznamu členů spolku (§ 236 OZ v návaznosti na § 1221 OZ). Dalším pozměněným navazujícím ustanovením je následující § 1179 OZ, kde bylo výslovně doplněno oprávnění vlastníka jednotky na pořízení výpisů, opisů či kopií na svůj náklad při nahlížení do dokumentů osoby odpovědné za správu domu a pozemku.

Základním kritériem pro přispívání vlastníků jednotek na správu domu a pozemku je podíl vlastníka jednotky na společných částech, případně se zohledněním k výlučnému užívání společné části, je-li tak ovšem určeno v prohlášení (§ 1180 odst. 1 OZ). Toto kritérium se má měnit pouze rozhodnutím všech vlastníků jednotek a pouze změnou prohlášení. Proto se současně ruší zařazení tohoto pravidla v § 1214 OZ, kam bylo dosud nelogicky zařazeno. Ve prospěch tohoto kritéria hovoří i skutečnost, že jde o objektivní hledisko, kdykoliv ověřitelné z náhledu do katastru nemovitostí. Podobně zůstává zachován i základní klíč pro stanovení velikosti příspěvků určených na:

 1. odměňování osoby, která dům spravuje, nebo
 2. členů jejích orgánů,
 3. na vedení účetnictví a
 4. na podobné náklady vlastní správní činnosti.

Není-li v prohlášení stanoveno jinak, rozvrhnou se příspěvky na uvedené náklady na každou jednotku stejně (§ 1180 odst. 2 OZ), přičemž vymezení podobných nákladů vlastní správní činnosti zůstává tak, jako dosud rozvedeno v § 17 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Jsou jimi zejména náklady:

 1. na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek,
 2. na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,
 3. na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,
 4. kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné, a
 5. spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

Vypuštění lhůt pro vyúčtování záloh na plnění spojených s užíváním bytů (služeb) a pro vyrovnání přeplatků a nedoplatků z § 1181 je logickým ponecháním této úpravy do zákona č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákona o službách).

Upřesňuje se provádění stavebních úprav uvnitř bytu tak, že je vlastník jednotky povinen:

 1. předem úpravy oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku (§ 1182 odst. 1 OZ),
 2. je povinen strpět ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to popřípadě i přístupem do bytu (§ 1182 odst. 2 OZ) a
 3. oznámit předem podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě, nikoliv na dobu přechodnou (§ 1182 odst. 3 OZ).

Změny společných částí není vlastník oprávněn provádět. Pokud osoba odpovědná za správu domu a pozemku dojde k závěru, že by mohlo dojít k vážnému ohrožení společných částí, mohlo by to být důvodem k postupu podle § 2903 odst. 2 OZ. Lze totiž dovodit, že při vážném ohrožení svých práv se může ohrožený obrátit na soud, a to i pokud újma doposud nenastala, ale pouze hrozí. Soud může žalovanému uložit provedení konkrétních vhodných a přiměřených opatření k odvrácení hrozící škody. Změní-li vlastník jednotky společné části bez souhlasu osoby odpovědné za správu domu a pozemku, může se osoba odpovědná za správu domu a pozemku žalobou z rušené držby domáhat, aby se rušitel rušení zdržel a vše uvedl v předešlý stav. V případě poškození společných částí může osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatňovat právo na náhradu škody.

Zpracoval: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay

 

The post Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Právní poradna: Jak řešit situaci, když jsem zůstala v nájmu sama, ale smlouva je i na partnera https://www.portalobydleni.cz/pravni-poradna-jak-resit-situaci-kdyz-jsem-zustala-v-najmu-sama-ale-smlouva-je-i-na-partnera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pravni-poradna-jak-resit-situaci-kdyz-jsem-zustala-v-najmu-sama-ale-smlouva-je-i-na-partnera Fri, 20 Nov 2020 13:06:22 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7912 Bydleli jsme s přítelem 3 roky v podnájmu. Smlouva na podnájem byla vedena na nás oba. Letos v dubnu jsme se rozešli a on se odstěhoval. Sepsali jsme dokument, že se vzdává přeplatků, nedoplatků a akontace a že podnájem přenechává jen mně. Informovala jsem pronajímatele, ale ten mi řekl, že smlouvu nelze ošetřit dodatkem. Jak… číst dále Právní poradna: Jak řešit situaci, když jsem zůstala v nájmu sama, ale smlouva je i na partnera

The post Právní poradna: Jak řešit situaci, když jsem zůstala v nájmu sama, ale smlouva je i na partnera appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Bydleli jsme s přítelem 3 roky v podnájmu. Smlouva na podnájem byla vedena na nás oba. Letos v dubnu jsme se rozešli a on se odstěhoval. Sepsali jsme dokument, že se vzdává přeplatků, nedoplatků a akontace a že podnájem přenechává jen mně. Informovala jsem pronajímatele, ale ten mi řekl, že smlouvu nelze ošetřit dodatkem. Jak tedy máme postupovat? 

Odpověď – 1. část

Předně uvádím, že bez bližších znalostí Vašeho případu budu ve své odpovědi na Váš dotaz vycházet zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“).

Na úvod jen poznamenám, že při posouzení Vaší situace budu vycházet z toho, že máte jakožto podnájemce uzavřenou podnájemní smlouvu s nájemcem s tím, že nájemce v bytě trvale nebydlí, tudíž byl pro vznik tohoto právního vztahu třeba písemný souhlas pronajímatele.

Na tomto místě je důležité odlišit, že zatímco nájemní vztah je vztahem převážně přímo mezi vlastníkem bytu (pronajímatelem) a nájemcem, podnájem je vztah, kdy nájemce bytu dále tento byt nebo jeho část poskytne do užívání další osobě – „podnájemci“. Účastníky smlouvy o podnájmu jsou tedy pouze nájemce a podnájemce, nikoliv vlastník bytu.

Rozdíl nájmu od podnájmu poté spočívá mimo jiné v tom, že na rozdíl od možnosti společného nájmu, jemuž se samostatně věnuje OZ, u podnájmu nehovoříme o „společném podnájmu“, pokud to nebylo přímo sjednáno v podnájemní smlouvě, ale hovoříme toliko o podnájemní smlouvě mezi více podnájemci.

Zde poté platí, že jednotliví podnájemci mají samostatné právo ke konkrétní části bytu či k celému bytu. Nejedná se zde tedy o společnou a nerozdílnou (solidární) zavázanost vůči pronajímateli (tzv. pasivní solidarita), což u společného nájmu znamená, že společní nájemci jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Nicméně bude záležet na ujednání ve vaší smlouvě.

Odpověď – 2. část

Podnájemní smlouva mezi více podnájemci se tedy vyznačuje tím, že je u jednotlivých podnájemníků uzavřena s nájemcem, a právě v interakci s ním, se podnájem ukončuje.

V dotazu zmiňujete pojem „pronajímatel“, přičemž není zcela jasné, koho tím skutečně myslíte. Pokud jste touto osobou myslela vlastníka bytu, tak tento nemůže změnit vaši smlouvu s nájemcem, jelikož není jeho smluvní stranou. Pokud jste však myslela „pronajímatelem“ nájemce, se kterým máte uzavřenou podnájemní smlouvu, jedná se o osobu, se kterou musí Váš přítel podnájemní vztah ukončit.

Předpokládám, že jste si s nájemcem v rámci podnájemní smlouvy taktéž upravili podmínky, za jakých lze podnájem ukončit, tj. zejména výpovědní důvody a výpovědní dobu.

Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, je třeba, aby Váš bývalý partner ukončil sám za sebe podnájem s nájemcem, ať už výpovědí či dohodou s tím, že jeho výpovědí není dotčena Vaše smlouva o podnájmu.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay

 

 

 

The post Právní poradna: Jak řešit situaci, když jsem zůstala v nájmu sama, ale smlouva je i na partnera appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Město Ostrava připravuje unikátní revitalizaci obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách https://www.portalobydleni.cz/mesto-ostrava-pripravuje-unikatni-revitalizaci-obytne-kolonie-bedriska-v-hulvakach/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mesto-ostrava-pripravuje-unikatni-revitalizaci-obytne-kolonie-bedriska-v-hulvakach Thu, 19 Nov 2020 14:21:02 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7909 Cílem je přeměnit ji ve standardní část města s primární funkcí bydlení a zrušit její status vyloučené lokality. Projekt zohledňuje nejen současný stav budov a prostranství, navrhuje doplnění nové bytové výstavby a občanské vybavenosti, ale počítá také se zásadním navýšením počtu obyvatel a zapojením místní komunity. Financován by měl být z veřejných i soukromých zdrojů.… číst dále Město Ostrava připravuje unikátní revitalizaci obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách

The post Město Ostrava připravuje unikátní revitalizaci obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Cílem je přeměnit ji ve standardní část města s primární funkcí bydlení a zrušit její status vyloučené lokality.

Projekt zohledňuje nejen současný stav budov a prostranství, navrhuje doplnění nové bytové výstavby a občanské vybavenosti, ale počítá také se zásadním navýšením počtu obyvatel a zapojením místní komunity. Financován by měl být z veřejných i soukromých zdrojů. Aktuálně dokončená urbanistická studie se bude dále rozpracovávat. Její autoři, architektonická kancelář re:architekti, navrhli realizaci v několika etapách.

„K plánu revitalizovat území bývalé hornické kolonie, které bylo už před rokem 1989 určeno k dožití, nás přivedli lidé, kteří tam žijí. Dokázali se v kritické fázi semknout a v rámci svých možností začít zlepšovat své okolí a bojovat za svůj prostor. Nechceme tuto energii lidí, která je docela výjimečná, promarnit. Proto jsme zvolili netradiční postup a zadali studii, která má dvě roviny. Technický návrh, které objekty zachovat a které nahradit, doplňuje rozvrh toho, co má kdo udělat včetně místních obyvatel. Výsledkem připravovaného dlouhodobého a dynamického procesu bude modernizace jedné z částí obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ale také doplnění místní komunity o nové obyvatele. Nová Bedřiška by tak mohla po proměně nabídnout atraktivní prostor k bydlení pro ty, kteří preferují život v přírodní lokalitě na dosah města,” uvedl primátor Tomáš Macura.

Zadání studie v prosinci loňského roku bylo výsledkem jednání mezi městem, obvodem Mariánské Hory a Hulváky, odborníky zejména z řad urbanistů a zástupci obyvatel Bedřišky. Úzká spolupráce všech zainteresovaných umožnila získat všeobecnou podporu pro řešení, které zachovává genius loci i při doplnění urbanistické struktury o novou bytovou výstavbu.
„Urbanistickou studii jako zásadní podklad pro budoucí rozvoj lokality budeme dále doplňovat a rozvíjet. Za podstatné považuji, že řeší jak napojení lokality na okolí, tak zásadní navýšení její kapacity. Důležitou součástí studie je návrh racionálního ekonomicko-správního modelu, který by nám umožnil realizovat projekt s ohledem na přiměřenou finanční bilanci. Nastavené podmínky by nám zajistily možnost nakládat s městským majetkem, a zároveň přitom podporovat sociální vazby mezi obyvateli. Vycházíme z toho, že vztah k majetku posiluje i zodpovědnost k němu. V souvislosti s tím debatujeme i o možnosti zřízení takzvaného sociálního družstva. Konkrétní model zatím ale není stanoven a bude předmětem dalších diskuzí. Pro projekt chceme zajistit částečné externí financování,” dodala náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Studie, kterou zpracovala renomovaná kancelář re:architekti s respektem k charakteru místa, řeší jednotlivé etapy transformace Bedřišky. Navrhuje novou zástavbu na nevyužitých plochách v sousedství a pomalou proměnu stávající zástavby. Charakter navrhovaných nových domů je odvozen z prvků architektury finských domků. Mají mít podobný tvar a sklon střechy, dřevěný obklad a sokl jako ty stávající, budou převážně dvoupodlažní, s průhledy do zahrad. Plánováno je odstranění bariér v pohybu lidí. Posunutá tramvajová zastávka a napojení lokality na stávající infrastrukturu by provázalo Bedřišku s okolím a eliminovalo její aktuální izolovanost. Komunikace by se propojily ve směru na Starý Zábřeh i na lesopark Benátky v Hulvákách. Nově by v lokalitě mohl přibýt obchod a restaurace. Studie řeší i vzhled veřejných prostranství, detail ulic a nových náměstí, doplnění zeleně. Vymezuje hranice mezi soukromým a veřejným prostorem, kterému je věnován dostatek místa. Řeší také technickou infrastrukturu včetně rybníku pro zadržování dešťových vod, který by mohl být součástí nového parku. Bedřiška by se po úpravách stala plnohodnotnou součástí města.

„Při zpracování studie pro nás nebylo klientem jen město Ostrava, které nás najalo, ale také městský obvod, který se o Bedřišku stará, a samozřejmě místní, kteří na Bedřišce bydlí a berou ji za svoji. Všechny jsme se snažili pochopit a nabídnout jim smysluplné a životné řešení. Bylo to ojedinělé zadání, které významně překročilo hranice architektury. Museli jsme uvažovat i o možnostech vzájemné dohody, o postupnosti proměn, o možnostech sousedství. Nestačilo jen nakreslit, jak má Bedřiška v budoucnu vypadat. Museli jsme také navrhnout zástavbu pro optimální budoucí strukturu obyvatel, občanské vybavenosti a funkcí, které má lokalita plnit a vhodnou etapizaci, aby se transformaci podařilo dotáhnout. Multidisciplinární a komplexní přístup v projektu propojuje návrh vystavěného prostředí a práci komunity a s komunitou,” uvedl Ondřej Synek ze studia re:architekti.

Studie stanovuje čtyři etapy, ve kterých by měla přestavba probíhat. Její součástí je také předběžný odhad nákladů ve výši 472 milionů korun. Veřejné investice zahrnují úpravy veřejných prostor, rekonstrukci stávající a vybudování nové technické infrastruktury a výstavbu nových bytových jednotek a rodinných domů. Soukromý investor by měl vložit peníze do bytové výstavby. Konkrétní poměr soukromých a veřejných peněz bude výsledkem dalších jednání.

Město musí nyní dopracovat detaily jednotlivých etap. Aktuálně se v analýze revitalizačního záměru zabývá budoucí změnou struktury obyvatel a nárůstem jejich počtu. Připravuje též komplexní projekt, který by měl sloužit jako podklad pro žádost o financování z externích zdrojů. Zároveň začíná chystat první etapu proměny, která bude řešit především technickou infrastrukturu a veřejný prostor. Zpracovává také podmínky vzniku družstva, které bude vlastnit a spravovat bytové domy.

„Jsem ráda, že současné vedení Ostravy si uvědomuje, že největším bohatstvím města jsou lidé, aktivní občané, a že jejich občanskou aktivitu dokáže podržet a ocenit. Pozitivně hodnotím, že projekt počítá se zachováním bydlení stávajících obyvatel. Doufám, že bude brzy zahájena oprava či obnova finských domů, aby zejména starousedlíci měli šanci dožít v lepších podmínkách, neboť právě oni vždy byli trpělivými, skromnými a vzornými nájemníky, kteří po celé roky beze zbytku plnili své povinnosti, a dokonce se starali nad jejich rámec. Bedřiška se může stát nejen v Ostravě ale i v celé České republice pozitivním příkladem občanské inciativy a sounáležitosti s místem, v němž komunita žije,” zdůraznila Eva Lehotská, která se záchraně lokality věnuje již mnoho let. V Bedřišce žila v letech 2002 až 2008. S komunitou stále udržuje každodenní kontakt.

Zachovat možnost bydlení pro současné obyvatele Bedřišky umožní podle studie postupná modernizace lokality rozdělaná do etap i rozšíření stávající nabídky o další, rozmanitou bytovou zástavbu. Domy se zahradou pro rodiny doplní byty včetně těch menších, vhodných pro seniory, bezdětné, singles, studenty a podobně. Obyvatelé by tak mohli v lokalitě zůstat, i když jim už stávající bydlení nebude velikostí vyhovovat. Jejich počet by mohl narůst ze současných 75 až na 540.

Možnosti rozvoje Bedřišky při respektování stávajících urbanisticko-architektonických hodnot, s upozorněním na sílu místní komunity i na varianty propojení s okolím, nastínil již v srpnu 2018 architektonický workshop Vize Bedřišky, který byl součástí komunitní aktivity Bedřiška (pře)žije. Následovala dohoda jednotlivých stran o zadání studie ateliéru re:architekti.

Architektonický ateliér re:architekti vznikl v roce 2011. Za své realizace obdržel řadu ocenění v architektonických soutěžích, a získal tak rychle silnou reputaci. Podstata práce týmu pražského architektonického studia spočívá v zájmu o kontext, v citlivosti a empatii. Klíčovým tématem jeho návrhů je vrstvení města a spojování starého s novým. Studio si pečlivě hlídá realističnost své práce, tedy ekonomické mantinely a sociální kontext. Dlouhodobě se zajímá o problematiku bydlení.

Zdroj: web města Ostravy

Foto: Pixabay

The post Město Ostrava připravuje unikátní revitalizaci obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích https://www.portalobydleni.cz/tema-novely-obcanskeho-zakoniku-a-zakona-o-obchodnich-korporacich-6/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-novely-obcanskeho-zakoniku-a-zakona-o-obchodnich-korporacich-6 Wed, 18 Nov 2020 14:35:27 +0000 http://www.portalobydleni.cz/?p=7905 Novela bytového spoluvlastnictví (II. část) Předkupní právo Jedna z mála oblastí, kde doznala změny úprava navržená předkladatelem, který předvídal výjimku z obecného předkupního práva spoluvlastníků pro případy současného převodu spoluvlastnického podílu na jiné jednotce či podílu na nemovité věci funkčně související s nemovitou věcí. Zákonodárci se však nakonec přiklonili k obecné úpravě předkupního práva, tj. k úpravě §§ 1124 a… číst dále Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích

The post Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>
Novela bytového spoluvlastnictví (II. část)

Předkupní právo

Jedna z mála oblastí, kde doznala změny úprava navržená předkladatelem, který předvídal výjimku z obecného předkupního práva spoluvlastníků pro případy současného převodu spoluvlastnického podílu na jiné jednotce či podílu na nemovité věci funkčně související s nemovitou věcí. Zákonodárci se však nakonec přiklonili k obecné úpravě předkupního práva, tj. k úpravě §§ 1124 a 1125 OZ. Předkupní právo je tak omezeno na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od začátku ovlivnit. Bylo tak zrušeno obecné předkupní právo, které činilo problémy při převodech např. podílů na garážových jednotkách s právem užívat parkovací stání.

Prohlášení a jeho změna

Základní diskusí pro změny právní úpravy prohlášení byla otázka funkce a povahy prohlášení ve vztahu k domu rozdělenému na jednotky a stanovám budoucího společenství vlastníků jednotek. Napříště má prohlášení sledovat existenci bytového spoluvlastnictví v jeho aktuální podobě ve věcech týkajících se jeho předmětu (zejména budovy, společných částí) a poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku, jsou-li tyto stanoveny odlišně od základního pravidla uvedeného v § 1180 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Prohlášení tak bude aktuálním stavem nemovité věci rozdělené na jednotky (vymezení bytu /nebytového prostoru/ a účelu jeho užívání, společných částí, výlučně užívaných společných částí, velikosti podílu na společných částech a v rámci přílohy rovněž podlahové plochy bytu), a to po celou dobu trvání bytového spoluvlastnictví. S tím souvisí i zjednodušení současného složitého třístupňového systému schválení změny prohlášení tak, aby mohla být lépe naplněna udržitelnost prohlášení v jeho aktuální podobě.

Z dosavadního ustanovení § 1166 OZ se vypustil odst. 2, kdy tedy stanovy společenství vlastníků jednotek budou napříště přijímány jako samostatný dokument, nikoliv jako součást obsahu prohlášení či smlouvy o výstavbě (viz vypuštění § 1170 odst. 2 písm. d) OZ). Z dosavadního textu totiž nebylo zcela zřejmé, nakolik byla pozdější změna stanov současně změnou prohlášení? Přitom platí, že nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí určená v prohlášení; bylo-li založeno společenství vlastníků a nejsou-li v prohlášení určena tato pravidla, použijí se na správu pravidla obsažená ve stanovách (§ 1191 odst. 1 OZ). Změna pravidel obsažených ve stanovách bude podléhat úpravě § 1201 OZ, zatímco pravidla obsažená v prohlášení se budou měnit postupem podle § 1169 odst. 2 OZ.

A právě změny prohlášení byly pojaty zcela nově (§ 1169 OZ). Platí, že dotýká-li se změna práv a povinností některého vlastníka jednotky ve vztahu k předmětu vlastnictví, musí takovou změnu písemně odsouhlasit. V případě většího počtu dotčených vlastníků platí, že musí souhlasit všichni, a to buď jednostranným právním jednáním, nebo společnou dohodou a/nebo kombinací obou variant.

K účinnosti takové změny je zapotřebí souhlas:

 1. většiny hlasů všech vlastníků jednotek a
 2. většiny všech vlastníků jednotek,

přičemž prohlášení může zpřísnit požadovanou většinu. Jde-li o dotčení všech vlastníků jednotek, kteří se musí vyjádřit, pak je další souhlas již nadbytečný (§ 1169 odst. 1 OZ). Jako příklad lze uvést například situace, kdy se všem vlastníkům mění podíl na společných částech, nebo když se všem vlastníkům bude měnit poměr výše jejich příspěvků na správu domu a pozemku.

Druhý odstavec citovaného ustanovení pak uvádí výčet změn, kdy je možné změnit prohlášení bez předchozího souhlasu dotčených vlastníků:

 1. změna společných částí, kterou se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve výlučném užívání vlastníka jednotky (typicky přístavba výtahů, změna účelu užívání společných částí (nikoli těch ve výlučném užívání) – například prádelna se změní na kočárkárnu, či rozšíření budovy se zachováním podílů vlastníků jednotek na společných částech),
 2. změna účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka (logicky nelze vlastníkovi jednotky na základě rozhodnutí ostatních vlastníků vnutit změnu účelu užívání jeho jednotky), nebo
 3. změna pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení.

Současně se vypouští schvalování změn prohlášení z kompetence shromáždění vlastníků (viz zrušení dosavadního § 1208 písm. b) OZ a § 1208 písm. f (nově e) bodů 2 až 6 OZ bez náhrady). Společným důvodem pro obě změny působnosti shromáždění je skutečnost, že změna prohlášení je nadále řešena pouze speciálním komplexním ustanovením § 1169 OZ.

Upřesňující změnou je úprava znění § 1172 OZ, která je logickým promítnutím změny pojetí jednotky občanským zákoníkem, jejíž součástí je také podíl na společných částech bytového domu.

Zdroj: Mgr. Martin Kroh, ČSRB

Foto: Pixabay

 

The post Téma: Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích appeared first on Portál o bydlení - Novinky ze světa bydlení.

]]>