22. dubna 2021

Legislativa

Změny příspěvku na bydlení

Protože se opakují dotazy týkající se novelizace zákona o sociální podpoře, konkrétně příspěvku na bydlení, stručně problematiku připomeneme. Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti druhá část novelizace zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, provedená zákonem č. 200/2017 Sb., která se dotkne úprav v nárocích na příspěvek na bydlení. K vyřízení… číst dále Změny příspěvku na bydlení

Číst dál »

GDPR a obec jako pronajímatel bytů

Mnoho obcí, případně jimi zřizovaných organizací, má ve své správě byty, které pronajímá. S nabytím účinnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) tak na obce dopadají některé nové povinnosti při zpracování osobních údajů nájemců i dalších osob. Obec by předně měla provést audit zpracování osobních údajů při pronájmech… číst dále GDPR a obec jako pronajímatel bytů

Číst dál »

Desatero omylů o GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Den, kdy nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu… číst dále Desatero omylů o GDPR

Číst dál »

Velký brněnský úspěch: Rapid Re-Housing dosáhl svého cíle

V březnu bylo schváleno prodloužení nájemní smlouvy čtyřicáté rodině, která se účastní projektu Rapid Re-Housing. S jistotou tak bude překonána 80% úspěšnost v udržení bydlení, kterou si město před začátkem projektu stanovilo jako cíl. Dá se navíc očekávat, že v následujících měsících budou nájemní smlouvy prodlouženy i dalším rodinám. Radnice… číst dále Velký brněnský úspěch: Rapid Re-Housing dosáhl svého cíle

Číst dál »

Desatero zpracování pro správce a aktualizovaná základní příručka k GDPR

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil desatero zpracování pro správce, které je jednoduchým návodem, jak zacházet s osobními údaji. Zároveň zveřejnil aktualizovanou základní příručku k GDPR. Ta informuje čtenáře o základních pojmech a informacích vztahujících se k obecnému nařízení. Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, využitelné… číst dále Desatero zpracování pro správce a aktualizovaná základní příručka k GDPR

Číst dál »

Změny zákona o požární ochraně provedené novelou stavebního zákona

Prvního ledna 2018 vešel v účinnost zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Uvedená novela stavebního zákona obsahuje 315 pozměňovacích bodů a dále mění 44 zákonů, přičemž jedním z nich… číst dále Změny zákona o požární ochraně provedené novelou stavebního zákona

Číst dál »

Veřejný ochránce práv radí stavebním úřadům, jak chránit hodnotné stavby

Ombudsmanka vydala „návod“, jak by měly stavební úřady posuzovat případy, kdy stavební úpravy změní vzhled stavby. Kvůli nejednotnému postupu úřadů dochází podle ombudsmanky v některých případech k necitlivým a nevratným zásahům do architektonických hodnot staveb, které sice nejsou památkově chráněné, ale spoluutvářejí vzhled obcí a měst. Podle stavebního zákona je… číst dále Veřejný ochránce práv radí stavebním úřadům, jak chránit hodnotné stavby

Číst dál »

Návrat zákonného předkupního práva

S účinností od 1. ledna 2018 se novelou občanského zákoníku částečně navrací institut zákonného předkupního práva, který byl původně účinností nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb., k 1. lednu 2014 zrušen. Cílem tohoto článku je proto seznámit čtenáře se základními právy a povinnostmi, které jim z návratu zákonného… číst dále Návrat zákonného předkupního práva

Číst dál »

Výpověď nájemní smlouvy podle nového občanského zákoníku

V čem se liší ukončení nájmu podle legislativy, která platila do konce loňského roku, a podle nového občanského zákoníku? Jakým způsobem vystěhovat nájemníka, který neplatí a jak naopak zůstat v nájemním bytě, na jehož obývání má člověk právo? To vše se tento řešilo na konzultačních dnech ministerstva pro místní rozvoj.… číst dále Výpověď nájemní smlouvy podle nového občanského zákoníku

Číst dál »
X