5. října 2022

Témata Portálu o bydlení

Téma: Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě

Shromažďování a poskytování údajů v bytovém domě (V) Pro řádný výkon správy domu musí statutární orgán bytové korporace (společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva) shromažďovat některé osobní údaje členů. Pro snadnou orientaci je vhodné k jednotlivým skupinám těchto osobních údajů přiřadit účely, rozsah zpracování, dobu, po kterou se s osobními… číst dále Téma: Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě

Číst dál »

Téma: Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě

Volba a zápis členů statutárních orgánů bytových korporací (III) Volba a zápis členů statutárních orgánů Správa a provoz bytového domu je náročná disciplína. Její tíže spočívá na bedrech statutárních zástupců – členů statutárních orgánů bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytových družstev). Jsou voleni a odvoláváni výhradně shromážděním vlastníků v případě… číst dále Téma: Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě

Číst dál »

Právní poradna: Garáž v panelovém domě a placení příspěvku do fondu oprav

Chtěla bych se zeptat na placení nájmu z vlastní garáže do fondu oprav v panelovém domě, kde je garáž umístěná. V tomto panelovém domě nebydlím. Používám pouze garáž, kterou mám řádně zakoupenou, a vchod (vjezd) je samozřejmě z venku přes můj vlastní pozemek. SVJ po mně požaduje příspěvek do fondu… číst dále Právní poradna: Garáž v panelovém domě a placení příspěvku do fondu oprav

Číst dál »

Téma: Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě

Rozhodování shromáždění/členské schůze (II) Účast na shromáždění nebo na členské schůzi patří mezi základní práva členů bytové korporace (společenství vlastníků jednotek nebo bytového družstva). Kromě získání informací o provozu domu a záměrech jeho dalšího rozvoje se svým hlasováním mohou vyjadřovat k projednávaným bodům. Rozhodování může zásadním způsobem ovlivnit nízká účast… číst dále Téma: Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě

Číst dál »

Téma: Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě

Příprava a organizace shromáždění/členské schůze (I) Svolávání shromáždění společenství vlastníků jednotek a členské schůze v případě bytového družstva patří mezi základní povinnosti statutárních orgánů. Navzdory tomu, že se jedná o pravidelně se opakující činnost, stále ji provází pochybení, která mohou následně ovlivnit správu a provoz domu. Přehlížet nelze ani formální… číst dále Téma: Co byste měli vědět o bydlení v bytovém domě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Nájem bytu v dražbě: práva a povinnosti pronajímatele (VIII)  Dražba bytu představuje zvláštní způsob uzavření smlouvy, nejčastěji kupní. Pro dražbu ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, v platném znění, (dále jako „ZVD“) je charakteristická soutěž více osob o nejlepší smluvní podmínku, jež vede k uzavření smlouvy. V tomto článku… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Oprávnění nájemce užívajícího dražený byt  (VII)  Nájemce bytu či domu je fyzickou osobou, jež má oprávnění užívat byt či dům z titulu nájemní smlouvy. Existence nájemní smlouvy nebrání tomu, aby vlastník bytové či nebytové jednotky (dále jako „bytu“), jenž je zároveň pronajímatelem, převedl vlastnické právo na jinou osobu, která se stane… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Způsoby, jakými se bytové družstvo může informovat o dražbě (V) Bytové družstvo je obchodní korporací, jejímž hlavním účelem je zajišťování bytových potřeb svých členů. Tito členové představují zpravidla nájemce jednotlivých bytových či nebytových jednotek a zároveň vlastníky družstevních podílů, s nímž je toto nájemní právo spjato. V případě bytového družstva je třeba… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Bytové družstvo obecně (IV) Bytové družstvo je obchodní korporací ve smyslu ustanovení § 727 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Na rozdíl od družstva obecně, jež je založeno za účelem podnikání, bytové družstvo slouží primárně k zajišťování bytových potřeb jeho členů. Svůj… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Může se SVJ zúčastnit dražby? (III)  Vlastníci jednotek umístěných v jedné budově či samotné společenství vlastníků jednotek (dále též jako „SVJ“) může mít mnohdy zájem na odkupu jednotky, která se v rámci dražby nabízí k prodeji. Motivace k odkupu jednotky mohou být různé – například SVJ může chtít prostory samo využít nebo jednotku plánuje… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »
X