5. prosince 2023

Témata Portálu o bydlení

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Úpravy panelových bytů

Obyvatelé bytových domů v panelové zástavbě často řeší požadavky na zlepšení komfortu bydlení. Velmi často se majitelé a uživatelé bytů rozhodnou provést obnovu jádra, popřípadě uzavření lodžií a balkónů. V tomto případě je však dobré zhodnotit, jakým způsobem a jakými technickými postupy bude obnova provedena. I když z hlediska stavebního práva se jedná… číst dále Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Úpravy panelových bytů

Číst dál »

Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Povinnosti SVJ a fyzických osob na poli požární ochrany

V zářijovém seriálu se budeme podrobně zabývat požární bezpečností bytových i rodinných domů. Na co vše je nutné myslet, abychom se nevystavili nebezpečí vzniku požárů a uchránili si tak (nejen) svůj majetek? Zastavíme se u většiny povinností, na něž je nutné dbát. Například u čištění a revizí komínů, ale třeba i… číst dále Téma měsíce: Požární bezpečnost staveb. Povinnosti SVJ a fyzických osob na poli požární ochrany

Číst dál »

Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Zákaz imisí

Jak již bylo v přechozích článcích zmíněno, imisí se rozumí jakýkoli element mající původ na pozemku jednoho vlastníka a účinky na pozemku jiného vlastníka. Slovo imise lze přeložit jako vhánění, vpuštění, vnikání. Zákaz imisí tedy znamená, že vlastník nesmí jednat tak, aby se účinky jeho činnosti projevovaly na cizím pozemku, a zároveň nesmí… číst dále Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Zákaz imisí

Číst dál »

Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Vodní imise – voda ze sousedních pozemků

Dnes se budeme věnovat tzv. vodním imisím. Co tento pojem vlastně vůbec znamená? Imise je cokoliv, co vychází ze sousedova pozemku a obtěžuje ve výkonu vlastnického práva vlastníka sousedního pozemku. Vodní imise je voda, jež stéká ze střech, vytéká z pozemku či pozemkem pouze protéká a omezuje tak někoho ve… číst dále Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Vodní imise – voda ze sousedních pozemků

Číst dál »

Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Rozhrady mezi sousedními pozemky

Rozhrada je institutem, který se na základě novely občanského zákoníku vrátil do české právní úpravy. Rozhrada je zařízení procházející hranicí, jež se nachází částečně na obou sousedících pozemcích. Hranice mezi sousedními pozemky tak mohou představovat ploty, zdi, meze strouhy či jiné podobné rozhrady, které jsou podle občanského zákoníku pro sousední… číst dále Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Rozhrady mezi sousedními pozemky

Číst dál »

Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Destabilizace sousedního pozemku

Stavební úpravy či jiná činnost na vlastním pozemku mohou nezřídka způsobit negativní vlivy na pozemek souseda. Příkladem jsou výkopové práce, které mohou vést k ohrožení stavby na sousedním pozemku, či k prostému sesuvu půdy. Občanský zákoník proto pamatuje ve svých ustanoveních i na tyto případy. Občanský zákoník v souvislosti s destabilizací pozemku stanoví: „Pozemek… číst dále Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Destabilizace sousedního pozemku

Číst dál »

Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Vlastnické právo je primárně upraveno v občanském zákoníku, přičemž je důležitou podmínkou existence a fungování svobodného trhu a tržního hospodářství. Taktéž vlastnictví je mimo výše uvedené ustanovení chráněno Listinou základních práv a svobod i mezinárodními smlouvami. Předmětem vlastnictví je vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné. V této definici… číst dále Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Číst dál »

Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Cizí movitá věc, zvíře, roj včel na pozemku

Nový seriál, se kterým se budeme setkávat během srpna na Portálu o bydlení, se bude zabývat vlastnickým právem a sousedskými vztahy. Dojde tak například na témata povinnosti oplocení pozemků, chovu zvířat, vodních imisí, zákazů imisí či na rozhrady a mnohé další problémy, které často narušují poklidné sousedské soužití. Problematiku cizích… číst dále Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Cizí movitá věc, zvíře, roj včel na pozemku

Číst dál »

Téma měsíce: Bydlení bez problémů. Střechy

Stavba musí mít v první řadě v pořádku základy, protože i u staveb platí, že na špatných základech nemá v podstatě smysl nic dalšího stavět. Střecha je zásadní částí stavby, jejíž hlavní funkcí je chránit jak před deštěm, tak dalšími vlivy. Klasické půdy oddělují vlastní krytinu od obytné části průchozím a dobře odvětrávatelným… číst dále Téma měsíce: Bydlení bez problémů. Střechy

Číst dál »

Téma měsíce: Bydlení bez problémů. Příslušenství bytu

Za příslušenství bytu jsou považovány balkony, terasy, lodžie, sklepy, komory či garážová stání v suterénu bytového domu. Takovéto prostory, které náleží k bytu, jsou na jedné straně bonus, ale také dokáží majiteli bytu přidělat starosti. Většinou však při koupi bytu nejde o klíčové položky, které by zásadním způsobem zvrátily rozhodnutí kupujícího. U… číst dále Téma měsíce: Bydlení bez problémů. Příslušenství bytu

Číst dál »