28. listopadu 2022

Témata Portálu o bydlení

Téma: Nemovitost v dražbě

Oprávnění nájemce užívajícího dražený byt  (VII)  Nájemce bytu či domu je fyzickou osobou, jež má oprávnění užívat byt či dům z titulu nájemní smlouvy. Existence nájemní smlouvy nebrání tomu, aby vlastník bytové či nebytové jednotky (dále jako „bytu“), jenž je zároveň pronajímatelem, převedl vlastnické právo na jinou osobu, která se stane… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Způsoby, jakými se bytové družstvo může informovat o dražbě (V) Bytové družstvo je obchodní korporací, jejímž hlavním účelem je zajišťování bytových potřeb svých členů. Tito členové představují zpravidla nájemce jednotlivých bytových či nebytových jednotek a zároveň vlastníky družstevních podílů, s nímž je toto nájemní právo spjato. V případě bytového družstva je třeba… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Bytové družstvo obecně (IV) Bytové družstvo je obchodní korporací ve smyslu ustanovení § 727 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Na rozdíl od družstva obecně, jež je založeno za účelem podnikání, bytové družstvo slouží primárně k zajišťování bytových potřeb jeho členů. Svůj… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Může se SVJ zúčastnit dražby? (III)  Vlastníci jednotek umístěných v jedné budově či samotné společenství vlastníků jednotek (dále též jako „SVJ“) může mít mnohdy zájem na odkupu jednotky, která se v rámci dražby nabízí k prodeji. Motivace k odkupu jednotky mohou být různé – například SVJ může chtít prostory samo využít nebo jednotku plánuje… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Vědomost společenství vlastníků jednotek o dražbě bytu (II) Společenství vlastníků jednotek naneštěstí nemá příliš mnoho instrumentů, na základě kterých má možnost zjistit, zda má dojít k dražbě bytu. V případě dražby v rámci občanského soudního řádu platí, že o výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí soud, případně soudní exekutor vyrozumí příslušný katastrální úřad. Obdobné… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Nemovitost v dražbě

Dražba bytu (I) Poměrně častým uspokojením věřitele nespláceného dluhu dlužníka bývá exekuční řízení či výkon zástavního práva. Jedním z vyústění těchto řízení je často realizace uspokojení prostřednictvím dražby. Právní řád přitom zná dvě základní formy dražby. Jedná se o formu veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném… číst dále Téma: Nemovitost v dražbě

Číst dál »

Téma: Dřevostavby

Dřevostavby a voda – zatečení, záplavy Častým problémem staveb jsou poruchy způsobené zatečením vody. Dnes se díky tlaku výrobců na nejnižší cenu snižuje množství materiálu ve výrobku, čímž hrozí vyšší riziko vadných výrobků zabudovaných ve stavbě. Proto jsou stále častější případy zatečení díky vadným komponentům v rozvodech vody. Při srovnání… číst dále Téma: Dřevostavby

Číst dál »

Téma: Dřevostavby

Dřevostavba a požár (VI) Dřevo jako takové je obecně vnímáno jako palivo. Ale jeho vlastnosti při hoření, tj. postupné odhořívání při zachování statických vlastností, z něj dělají požárně předvídatelný materiál. V případě požáru je hasič schopen posoudit míru odhoření dřevěného trámu, který drží strop či střechu, a tím pádem zasáhnout… číst dále Téma: Dřevostavby

Číst dál »

Téma: Dřevostavby

Modulární dům = kvalitní dřevostavba? (V) Mobilní domy jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo. Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století v USA, a to především kvůli nutnosti často cestovat za prací. V průběhu vývoje se stávaly z karavanů a mobilheimů tří i vícepokojové mobilní domy. Do… číst dále Téma: Dřevostavby

Číst dál »

Téma: Dřevostavby

Navrhování dřevostaveb (IV) Pro hladký a zdárný průběh stavby a její kvalitní dokončení je velmi důležitá funkce projektanta už v přípravě návrhu stavby. Projektant musí být tak odborně zdatný, aby byl schopen skloubit představy klienta a jeho finančními možnostmi a nabídl mu dům jeho představ za místně reálnou cenu. Problém… číst dále Téma: Dřevostavby

Číst dál »
X