6. července 2020

Pečovatelských domů pro seniory díky úvěrům od státu přibude

Státní fond rozvoje bydlení  by se měl v příštím roce zaměřit na podporu výstavby pečovatelských domů pro seniory. Na 159. Žofínském fóru to v pondělí 9. prosince prohlásil ministr pro místní rozvoj v demisi František Lukl.

V prvé řadě by mělo jít o nízkoúročené úvěry pro obce a místní samosprávy. SFRB má v příštím roce na podporu bytové výstavby připravenu přes miliardu korun. V plánu jsou mimo jiné nízkoúročené úvěry na výstavbu domů pro seniory s pečovatelskou službou, přičemž úroky se pohybují kolem dvou procent, což by obecní rozpočty měly bez potíží unést.

Obce mají o úvěry na bydlení pro seniory zájem

Státní fond rozvoje bydlení už nyní podporuje výstavbu nájemních bytů včetně sociálních, žadatelům poskytuje nízkoúročené úvěry. Rozpočet pro letošní rok je stanovený na 400 milionů korun, přijaté žádosti však přesahují 778 milionů korun, přičemž dvě třetiny připadají právě na seniorské bydlení.
Žádosti do programu na výstavbu nájemních bytů přijímá fond od srpna loňského roku. Program je určený na novou výstavbu, rekonstrukce neobyvatelných či původně nebytových prostor či přestavby velkých bytů na více malometrážních bytů malometrážních.
SFRB poskytuje úvěr až do 70 procent uznatelných nákladů s až třicetiletou splatností. Úrok fixovaný po celou dobu činí při výstavbě pro sociální skupiny dvě procenta, pro ostatní nájemníky je úrok od 3,5 procenta.

SFRB příští rok půjčí miliardu na nájemní bydlení

Schválený rozpočet SFRB pro příští rok počítá s tím, že v roce 2014 podpoří výstavbu nájemních bytů nízkoúročenými úvěry až za 1,02 miliardy korun. Rozpočet SFRB ve výdajové části nepočítá s přímými dotacemi na podporu bydlení. Fond bude nové podpory poskytovat pouze v návratných formách úvěrů a ručení za splácení komerčních úvěrů.V loňském roce SFRB hospodařil se ziskem 500 milionů korun. Příjmy SFRB, který hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů EU, v loňském roce dosáhly 1,7 miliardy korun, výdaje činily 1,2 miliardy korun. Příjmy oproti plánu narostly hlavně díky tomu, že fond dostal z evropských fondů 600 milionů korun na nový program JESSICA.

Zdroj: ČTK, obsah nevyjadřuje stanovisko SFRB

X