27. ledna 2020
Home / Novinky ze světa bydlení / Energie od A do Z / Prodej a koupě domu s fotovoltaickou elektrárnou

Prodej a koupě domu s fotovoltaickou elektrárnou

S fotovoltaickou elektrárnou na střeše rodinného domu se budeme setkávat stále častěji. Jaké jsou podmínky nákupu či prodeje domu vybaveného fotovoltaikou?

Vlastnictví domu a vlastnictví fotavoltické elektrárny

Obecně platí, že součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. FVE instalovaná na střeše rodinného domu se proto stává okamžikem jejího uvedení do provozu součástí domu, na kterém je instalována. To platí vždy za předpokladu, že majitel FVE je i majitelem domu.

Naproti tomu za situace, že majitelem FVE a majitelem domu jsou odlišné osoby, nestane se FVE součástí domu.

Více informací zde

Zdroj: TZB – info

Foto: Pixabay

X