16. září 2021

Tag Archives: SVJ

Téma: Bydlení aktuálně – rady a doporučení

Co se změnilo ve vztazích společenství vlastníků a vlastníků jednotek po loňských novelách? (IV) Právní úprava bytového spoluvlastnictví byla v loňském roce cíleně výrazně změněna zákonem č. 163/2020 Sb., kterým se měnil zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a další související zákony. V… číst dále Téma: Bydlení aktuálně – rady a doporučení

Číst dál »

Téma: Bydlení aktuálně – rady a doporučení

Nemůžeme najít vhodné osoby do statutárního orgánu, co s tím? (II) Stále více společenství vlastníků jednotek a bytových družstev řeší situaci, kdy se do statutárního orgánu nehlásí bud´ nikdo, nebo alespoň nikdo vhodný. Přispívá k tomu stále více povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů, které jsou na obě bytové korporace směřovány a… číst dále Téma: Bydlení aktuálně – rady a doporučení

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Hranice pozemků aneb Máte plot až u sousedů (VIII) Určení hranice pozemku může být v některých případech poměrně nejasnou otázkou. Základním východiskem pro určení hranic slouží katastr nemovitostí. Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění (dále jen „katastrální zákon“) se do katastru zapisují čísla… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Dlužníci v SVJ – vymáhání neuhrazených záloh (VII) V rámci fungování společenství vlastníků dle ustanovení § 1194–1222 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník) nastávají situace, kdy jeden člen společenství nehradí řádně platby spojené s užíváním jednotky. V souladu s ustanovením § 1200 odst. 2 písm. f občanského zákoníku… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Vypořádání spoluvlastnictví (VI) Spoluvlastnictví patří mezi nejvyužívanější a zároveň nejproblematičtější instituty občanského zákoníku. Jeho definici nalezneme v ustanovení § 1115 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), podle kterého za spoluvlastníky označujeme osoby, kterým náleží vlastnické právo k věci společně. Ze zákona nám vyplývá k výše… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Právní poradna: Může si předsedkyně SVJ napsat smlouvu o pronájmu společných bytových prostor?

Jsem členkou SVJ a nyní uvažujeme o pronájmu společných prostor některým ze členů našeho SVJ. Zájemcem o pronájem je i předsedkyně výboru SVJ. Je možné, aby si nájemní smlouvu sepsala sama předsedkyně, nebo doporučujete jiné řešení? Odpověď – 1. část Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění stanov… číst dále Právní poradna: Může si předsedkyně SVJ napsat smlouvu o pronájmu společných bytových prostor?

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Užívání domu ve spoluvlastnictví (V) Užívání domu ve spoluvlastnictví patří v dnešní době stále mezi často využívané instituty. V praxi se nejčastěji jedná o dvougenerační domy rodičů a jejich dětí. Nejedná se však pouze o ně. Časté jsou i případy, kdy spoluvlastník převede svůj podíl k předmětnému domu třetí osobě, například v rámci investičního… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Společenství vlastníků jednotek – podmínky založení a zápisu společenství (III) Právní úprava vymezující společenství vlastníků jednotek ohledně jeho založení je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a dále v zákoně č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »
X