26. května 2024

Právní poradna: Plíseň v bytě kvůli tepleným mostům

Co dělat, když se v bytě tvoří plíseň kvůli tepelným mostům a provedená oprava fasády problém nevyřešila? Jaká jsou práva majitele bytu na nápravu (když má dvě malé děti) a jaké má povinnosti SVJ – musí tento problém řešit? Bytový dům byl postaven v roce 2007, původní firma, která projekt postavila, již neexistuje. V roce 2010 jsme byt koupili od původní majitelky. Hned během první zimy v roce 2010 jsme zjistili, že se v bytě, který je v přízemí a je orientován na severovýchod, tvoří plíseň. Kontaktovali jsme SVJ a stěny se opravily v roce 2012 v rámci záruky. Problém se však znovu opakoval. V roce 2019 byla kolem bytu udělaná drenáž a proběhla sanace fasády, do loňského roku se zdálo být vše v pořádku, ale v letošním roce na podzim se na třech stěnách opět objevila plíseň. Stěny se rosí do výšky cca 40–50 cm a voda kondenzuje a stéká i na podlahu. Pravidelně větráme i topíme, u stěn jsou umístěny ceresity. Nic nepomáhá.

Odpověď

předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika daného problému, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“).

V prvé řadě je potřeba zjistit skutečnou příčinu vzniku plísně ve Vašem domě. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve Vašem případě tvoří plíseň opakovaně, a to i po provedených opravách stěn, drenáži a sanaci fasády, posouzení této záležitosti by zřejmě vyžadovalo vypracování např. znaleckého posudku či jiné odborné posouzení.

Poté v závislosti na závěrech znaleckého posudku či jiného odborného posouzení lze stanovit další postup v této věci. Důvodem vzniku plísní může být např. nekvalitně provedená drenáž a sanace fasády, kdy v tomto případě by bylo možné obrátit se s reklamací vad na osobu, která dané činnosti prováděla, nedošlo již k promlčení Vašeho práva.

Dalším důvodem vzniku plísní může být nedostatečné větrání či vytápění, popř. špatná vnější izolace celého domu. V takovém případě můžete navrhnout, aby shromáždění SVJ hlasovalo o provedení nové izolace celého domu s tím, že jelikož se jedná o společnou část domu, měli by se na financování podílet všichni vlastníci bytových jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay