15. června 2024

Peníze v souvislostech

Téma: Správa bytového domu

Rozúčtování a vyúčtování Základní klíč k rozúčtování nákladů na energie a média a jejich následné vyúčtování příjemcům služeb je dán zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „ZoS“), jinak též zákon o… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Zvyšování nájemného Vedle zvyšování cen za služby spojenými s užíváním bytu je třeba rozlišovat zvyšování nájemného, což je vzhledem k dynamickému růstu inflace v současnosti rovněž velmi aktuálním tématem. Podmínky zvyšování nájemného je nejlepší sjednat předem přímo v nájemní smlouvě nebo v jiné dohodě. Zvyšování nájemného lze i však ve smlouvě i… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Zvyšování cen za služby spojených s užíváním bytu V současnosti je otázka zvyšování cen za energie aktuálním tématem celé společnosti. V souvislosti s bydlením se toto téma odráží zejména v cenách za služby spojenými s užíváním bytu (dále jen „služby“), případně jejich navyšování. Za jakých podmínek může dojít ke zvýšení cen záloh? Zákon č. 67/2013 Sb.,… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu Poplatky za služby spojenými s užíváním bytu (dále jen „služby“) jsou zpravidla hrazeny formou záloh, které je nutno na konci zúčtovacího období vyúčtovat. Povinnost poskytovatele služeb vyúčtovat skutečnou výši nákladů a záloh za služby je upravena v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Právní poradna: Instalace žaluzií v domě s SVJ

Výbor našeho SVJ nechal na podzim 2021 schválit formou „per rollam“ revitalizaci našeho bytového domu včetně instalace předokenních žaluzií, jak je explicitně uvedeno v textu usnesení v zápisu ze schůze. Usnesení bylo schváleno kvalifikovanou většinou všech členů SVJ v souladu se stanovami. Technicky budou venkovní žaluzie upevněny k plechovému pouzdru (boxu) nad okny a… číst dále Právní poradna: Instalace žaluzií v domě s SVJ

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Inkorporace poplatku za služby spojenými s užíváním bytu do nájemní smlouvy  Plnění jako dodávky vody, tepla, odvoz komunálního odpadu a další tzv. služby spojené s užíváním bytu (dále jen „služby“) jsou vedle nájemného jednou z částek, které je nájemce jakožto jejich uživatel a konečný příjemce, povinen platit. Jakým způsobem může být povinnost… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Služby spojené s užíváním bytu  Služby spojené s užíváním bytu představují obecně plnění, která jsou neodmyslitelně spjata s užíváním bytu či nebytového prostoru – ať už v rámci výkonu práva vlastnického, či práva nájemního. V článcích, našeho měsíčního tématu se budeme zabývat problematikou služeb spojených s užíváním bytu (dále také jako „služby“) v kontextu nájemního práva,… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Náklady spojené s užíváním společných prostor domu Jak jsme podrobněji uvedli v předchozím článku, společnými částmi domu se rozumí vše, co má sloužit všem vlastníkům jednotek – ať už se jedná o pozemek, na němž je dům zřízen, věcné právo, jenž zakládá právo mít na cizím pozemku dům, jakož i další části,… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Téma: Bydlení a finance

Zvyšování nájemného v důsledku stavebních oprav Vedle každoročního zvyšování nájemného pomocí tzv. inflační doložky je možné zvyšovat nájemné ze strany pronajímatele jednostranně prostřednictvím písemného návrhu, jenž musí splňovat náležitosti stanovené v ustanovení § 2249 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). O těchto způsobech zvýšení… číst dále Téma: Bydlení a finance

Číst dál »

Jak na úsporný tarif

Úspory energií jsou tématen nadmíru aktuálním. Stát s pomáhá domácnostem zvládnout tuto nelehkou situaci. Na otázky, co je to úsporný tarif, kolik peněz domácnosti obdrží a kdy, proč je pomoc plošná atd., najdete odpovědi na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu – zde. Možná pro vás bude užitečné se na ně… číst dále Jak na úsporný tarif

Číst dál »