31. března 2023

Témata Portálu o bydlení

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Nedoplatky z vyúčtování

Mnoho společenství vlastníků jednotek se v minulosti potýkalo s nedoplatky z vyúčtování záloh na služby, a v souvislosti s nárůstem cen energií se mohou obávat dalšího nárůstu nedoplatků. Bez ohledu na to, zda bydlíte ve vlastním, družstevním, nebo nájemním bytě, finanční dopad zdražení energií může být citelným zásahem do rodinných… číst dále Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Nedoplatky z vyúčtování

Číst dál »

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Úprava pravidel rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

Častým tématem, které se v poslední době stále častěji skloňuje, je úprava pravidel rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu. Pojďme se tedy tentokrát zastavit u několika hlavních otázek, s nimiž se předsedové společenství vlastníků musejí v této souvislosti vypořádávat. Mezi významnější změny vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů… číst dále Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Úprava pravidel rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

Číst dál »

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Směrnice o energetické účinnosti

Evropskou směrnici o energetické účinnosti neboli Energy Efficiency Directive (EED) už většina členů statutárních orgánů společenství vlastníků jednotek zná. Její promítnutí do českého právní řádu totiž přineslo nové povinnosti vlastníků bytových domů ve vztahu k příjemcům služeb. Dnes se budeme soustředit hlavně na povinnost osazování dálkově odečitatelných zařízení a na informační… číst dále Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Směrnice o energetické účinnosti

Číst dál »

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Rozhodování mimo shromáždění

Pokud bychom hledali při řízení společenství vlastníků jednotek situace, kterých se obává naprostá většina statutárních orgánů, určitě by mezi nimi nechyběly obavy z nízké účasti na shromáždění, které pak není usnášeníschopné. Není příliš reálné očekávat, že by se na termín náhradního shromáždění dostavilo více členů, účast bývá ještě nižší. Řešením… číst dále Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Rozhodování mimo shromáždění

Číst dál »

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Změny stanov společenství vlastníků jednotek

Také se chcete vyvarovat věcí a slovních přestřelek, které jste viděli v úspěšném filmu Jiřího Havelky Vlastníci, kde se jednání vlastníků zvrhlo v jednu velkou bitvu? V dnešním díle seriálu proto pro vás máme hned několik tipů, na co se před takovou schůzí připravit, aby se nesla v co možná… číst dále Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Změny stanov společenství vlastníků jednotek

Číst dál »

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Komunitní energetika

V poslední době se stále častěji skloňuje pojem komunitní energetika. Pojďme se v dnešním tématu zastavit právě u nejzásadnějších otázek, se kterými se setkáváme. Odpovědi vám pomohou nejen se snazší orientací v této problematice, ale třeba díky nim ušetříte i spoustu peněz. Co je to komunitní energetika? Jde o výrobu energie prostřednictvím obnovitelných… číst dále Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Komunitní energetika

Číst dál »

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Datové schránky – 2. díl

Minule jsme si zevrubně představili, co je to datová schránka, proč má smysl si ji založit, a hlavně, jaké jsou její největší výhody. V dnešní části seriálu vám přiblížíme, jak datovou schránku obsluhovat a proč je důležité mít nastaveno upozornění, že vám přišla nová datová zpráva. Nastavení pravidel pro obsluhu datové… číst dále Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Datové schránky – 2. díl

Číst dál »

Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Datové schránky – 1. díl

Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů letos přinesla výraznou novinku, kterou je rozšíření okruhu povinných uživatelů datových schránek mimo jiné o společenství vlastníků jednotek. Datové schránky přinášejí zjednodušení a zrychlení komunikace především se státními institucemi. Co mohou přinést společenstvím vlastníků jednotek a členům jejich statutárních orgánů? Ze… číst dále Téma: Co řeší předsedové společenství vlastníků? Datové schránky – 1. díl

Číst dál »

Téma: Postavení nového vlastníka nemovitosti v nájemním vztahu

Ne vždy se kupujícím poštěstí najít vhodné bydlení, do něhož se mohou nastěhovat prakticky ihned po uzavření kupní smlouvy. Nezřídka se stává, že vybraná nemovitost byla pronajata třetí osobě, a proto okamžité nastěhování není možné. V tomto článku se budeme zabývat postavením nového vlastníka vstupujícího do stávajícího nájemním vztahu, jeho… číst dále Téma: Postavení nového vlastníka nemovitosti v nájemním vztahu

Číst dál »

Téma: Jak postupovat v případě zjištění vad nemovitých věcí

Každý si při vyslovení spojení vada věci většinou představí nějaký spotřebič, který ze záhadného důvodu přestal fungovat. Stejně jako věci movité však mohou mít vady i věci nemovité. To se tedy týká nejen bytů a domů, ale třeba i pozemků. Vady nemovitých věcí rozlišujeme podle jejich povahy na faktické a… číst dále Téma: Jak postupovat v případě zjištění vad nemovitých věcí

Číst dál »