21. dubna 2021

Témata Portálu o bydlení

Téma: Stavba a právo

Právo nezbytné cesty aneb Když se k nemovitosti nelze dostat jinak (V) Nezřídka kdy nastávají situace, kdy vlastník nemovité nemůže užívat tuto věc z důvodu, že není spojena s veřejnou cestou. Předmětná věc se tak stává absolutně bezúčelná a nelukrativní. Z toho důvodu ustanovení § 1029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Podpora mladých rodin – výhrada zpětné koupě obce k pozemku (IV) Výhrada zpětné koupě je, stejně jako předkupní právo, využíváno pro zajištění před spekulanty s pozemky. Opět se užívá v situaci, kdy obec v rámci rozšíření obyvatelstva obce podporuje mladé rodiny a nabízí jim koupi pozemku za sníženou cenu. Na rozdíl od předkupního práva… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Podpora mladých rodin – předkupní právo obce k pozemku (III) Předkupní právo můžeme ve své podstatě rozdělit do dvou kategorií. V prvním případě se jedná o situace, kdy si mezi sebou strany zřídí samy předkupní právo. Pod tento případ řadíme případy, kdy jedna ze stran v budoucnu bude mít zájem o koupi… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Kdy je potřeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby? (II) S povinností zařídit si stavební povolení se každý nejčastěji setká ve chvíli, kdy se rozhodne učinit větší stavební úpravy, provést rekonstrukci bytu či výstavbu rodinného domu apod. Ovšem málokdo již má povědomí o potřebnosti ohlášení své stavby a skutečně jej… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Stavba a právo

Co je to stavební povolení a jaké jsou jeho náležitosti (I) Stavební povolení je nutné v případech, kdy podle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jako „stavební zákon“), nepostačí pouhé ohlášení stavby nebo „volný režim“ nevyžadující ohlášení ani povolení stavby. U stavebního… číst dále Téma: Stavba a právo

Číst dál »

Téma: Dřevostavby

Rekonstrukce dřevostaveb (VIII) Všechny typy dřevostaveb mají jedno společné: jakékoli budoucí změny jsou velmi komplikované nebo rovnou nemožné. U panelových systémů, srubů i roubenek není jednoduše možné okno vybourat na libovolném místě, odstranit sádrokartonovou nebo zděnou příčku, ve srubové stěně zůstane viditelný zářez, který se již nedá odstranit, a tak… číst dále Téma: Dřevostavby

Číst dál »

Téma: Dřevostavby

Dřevostavby z pohledu technických požadavků a bezpečnosti (VII) V minulých dvou textech jsme věnovali pozornost skeletovému (rámovému) a panelovému systému dřevostaveb, tentokrát je na řadě třetí možný systém – srubový. Stavba srubového charakteru Zde je situace mnohem horší. U staveb, které jsou tvořeny z rostlého dřeva (klády, trámy) nelze docílit… číst dále Téma: Dřevostavby

Číst dál »

Téma: Dřevostavby

Dřevostavby z pohledu technických požadavků a bezpečnosti (VI) Pro dřevostavby jsou požadavky velmi přísné a v mnoha případech limitující. Jedná se především o tepelně technické parametry a požárně bezpečnostní řešení. Dále může být limitující bezbariérovost, požadavky na akustiku, osvětlení apod. Skeletovému (rámovému) typu dřevostavby jsme se věnovali v předcházejícím textu,… číst dále Téma: Dřevostavby

Číst dál »

Téma: Dřevostavby

Dřevostavby z pohledu technických požadavků a bezpečnosti (V) Pro dřevostavby jsou požadavky velmi přísné a v mnoha případech limitující. Jedná se především o tepelně technické parametry a požárně bezpečnostní řešení. Dále může být limitující bezbariérovost, požadavky na akustiku, osvětlení apod. Při posuzování staveb, především těch s pohledově viditelnou dřevěnou nosnou… číst dále Téma: Dřevostavby

Číst dál »

Téma: Dřevostavby

Dřevostavby z pohledu povolování (IV) Územní plán může rozhodovat o tom, zda na daném pozemku může být umístěna stavba daného účelu, případně velikosti, a v některých případech i o charakteru zástavby v daném území. Volba materiálu navrhované stavby může být v takovém případě rozhodující pro udělení souhlasu s umístěním stavby. Jedná se především… číst dále Téma: Dřevostavby

Číst dál »
X