18. ledna 2021

Témata Portálu o bydlení

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Společenství vlastníků jednotek – základní vymezení orgánů SVJ (II) Orgány společenství vlastníků definuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“). Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění. To je tvořeno vlastníky všech jednotek. Jednotliví členové shromáždění mají počet hlasů podle velikosti podílu na společných částech budovy.… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Společenství vlastníků jednotek – podmínky založení a zápisu společenství (I) Právní úprava vymezující společenství vlastníků jednotek ohledně jeho založení je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“,) a dále v zákoně č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále… číst dále Téma: SVJ z hlediska právních předpisů

Číst dál »

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Kořenové čistírny a rybníčky – dostupná možnost čištění odpadních vod (VIII) Odpadní vodu z rodinných domů, chat a jiných rekreačních staveb je vždy potřeba efektivně likvidovat. Po stránce ekonomické a provozní je téměř ve všech situacích v České republice výhodnější, aby byl producent připojen na kanalizační systém. Pokud není možnost… číst dále Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Číst dál »

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Retence vody pomocí zelených střech (VI) V souladu s právními předpisy je požadováno při realizaci nebo rekonstrukci staveb řešit problematiku srážkových vod. Pokud se neplánuje využití srážkových vod, mají být přednostně vsakovány. V případě, že to místní podmínky neumožňují, pak zadržovány a regulovaně vypouštěny do recipientu (povrchových vod), oddílné dešťové kanalizace nebo kanalizace… číst dále Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Číst dál »

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Malé domovní čistírny odpadních vod (VII) Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2019 uvádí, že v domech napojených na kanalizaci žije 9,12 mil. obyvatel České republiky, to je 85,5 % z celkového počtu obyvatel. U zbylé části obyvatel jsou odpadní vody zneškodňovány individuálně. Podle platných právních předpisů… číst dále Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Číst dál »

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Dešťová voda a její využití při závlaze (V) Při procházce po nově vyrostlých příměstských čtvrtích kolem velkých měst není výjimečné uvidět moderní dům, který obklopuje zahrada minimálně s posekaným a dobře zapěstovaným „anglickým“ trávníkem. Abychom však mohli o takovém trávníku vůbec hovořit, musíme se si uvědomit, že k jeho vypěstování a následné… číst dále Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Číst dál »

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Dešťová voda – její jímání a ošetření (IV) Proč a kde využívat dešťovou vodu Dešťová voda může po minimální úpravě nahradit v řadě případů vodu pitnou (užitková voda na splachování záchodů, úklid, mytí vozidel), v případě závlahy je pak dokonce i vhodnější než pitná. Obvykle je srážková voda schopná nahradit… číst dále Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Číst dál »
X