15. června 2024

Energie od A do Z

Právní poradna: SVJ a hlasování o výši teploty v domě

Členové SVJ odhlasovali režim topení v nočních hodinách podle teploty vnějšího ovzduší. Topení je v noci vypnuté dodavatelem tepla, pokud je teplota vnějšího ovzduší těsně nad nulou. Teplota v bytě v noci je 12–16 °C. Podle zákona č. 406/2000 příloha č. 1 má být teplota v bytě 20 °C. Je tento zákon platný? Má SVJ… číst dále Právní poradna: SVJ a hlasování o výši teploty v domě

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

Komunitní energetika Komunitní energetika je způsob výroby energie prostřednictvím obnovitelných zdrojů vlastněných nekomerčními entitami, jako jsou skupiny občanů, obcí nebo dalších komunit. Hlavním smyslem proto není podnikání s energiemi, nýbrž primárně výroba pro svou vlastní spotřebu. Komunitní elektrárny jsou ve vlastnictví a správě místních lidí, obcí, farmářů, zemědělců nebo sousedů. Energetické… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Kdo může žádat o příspěvek na bydlení?

V souvislosti s vysokými cenami elektřiny a plynu uvažují spotřebitelé o příspěvku na bydlení jako o nejvhodnější cílené sociální dávce. V řadě případů tomu tak je a úřady práce jsou zahlceny žádostmi o tento příspěvek. Sociální síť však nemůže zachytit všechny potřebné a nastávají situace, kdy náklady na energie převyšují… číst dále Kdo může žádat o příspěvek na bydlení?

Číst dál »

Ceny energií

Téma stále živé, každá informace může být k užitku, domníváme se. Proto vás přesměrujeme na stránky fungující pod záštinou ministerstva průmyslu a obchodu, kde najdete mnoho potřebných informaci, například i kalkulačku energetických úspor. Více informací zde. Zdroj: MPO Foto: Pixabay

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

Elektřina a plyn Elektřina a plyn jsou komodity, jejichž cenové křivky v poslední době připomínají jízdu na tobogánu. I tímto konstatováním můžeme v těchto dnech vstoupit do kapitoly, kde si ukážeme význam elektrické energie a plynu pro bytové domy. Elektřina a plyn mají jeden zásadní rozdíl, ale i mnoho společného. Tím podstatným… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

Teplo v bytovém domě (II) Teplo bývá v bytových domech zajištěno různými způsoby od centrálního zásobování teplem přes výměníkovou stanici, přes různé typy kotelen, dodávajících teplo pro jeden či více bytových domů, až po výrobu tepla v jednotlivých bytech. Měření spotřeby tepla v jednotlivých bytech bývá v bytovém domě řešeno buď zařízeními pro rozdělování… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Téma: Správa bytového domu

Energie a média v bytovém domě (I) Vlivem nejrůznějších okolností se dostávají energie a média v bytovém domě do popředí zájmu všech jejích uživatelů. Zcela určitě je to dáno dramaticky se zvyšujícími náklady, které souvisí s dodávkou energií, ať již jsou příčiny těchto jevů jakékoliv. A těch je skutečně povícero. Mezi těmi… číst dále Téma: Správa bytového domu

Číst dál »

Služby, energie a média v bytovém domě

Seznamme se se základními pojmy, které jsou zásadní, pokud chceme hovořit o problematice rozúčtování a vyúčtování energií a služeb. Služby jsou: konzumované ve společných částech domu, kterými jsou především: úklid společných částí domu odvoz komunálního odpadu provoz výtahu spotřeba elektrické energie ve společných částech domu (zejména osvětlení) rozhlasové a televizní rozvody… číst dále Služby, energie a média v bytovém domě

Číst dál »

Jak se sleduje spotřeba tepelné energie

Pro řízení spotřeb energií a médií v bytových domech je prvotním předpokladem jejich průběžné měření a vyhodnocování. Osoby odpovědné za správu domu a správci bytových domů obvykle nedisponují průběžnými daty z fakturačních měřidel dodavatelů energií a médií v průběhu sledovaného období. Údaje o spotřebách z fakturačních měřidel lze v případě… číst dále Jak se sleduje spotřeba tepelné energie

Číst dál »

Zastropování cen energií

Koho se bude týkat a na jak dlouho bude zastropování cen platit? Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Současně zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro příští rok. Ten nahradí podpora s vyšší finanční alokací ve formě zastropování cen energií. Na jak… číst dále Zastropování cen energií

Číst dál »