23. července 2024

Prohlášení o přístupnosti webu

Státní fond rozvoje bydlení se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.portalobydleni.cz v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stav souladu
Tato internetová stránka je plně v souladu v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 12. 2019 na základě vlastního posouzení provedeném subjektem veřejného prostoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
 Pokud najdete chybu v přístupnosti, budeme rádi, když nám ji oznámíte. Stejně tak stojíme o vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže vylepšit bezbariérovost webových stránek.

Pro tyto účely můžete využít kontakty:

Ředitelka odboru komunikace
Mgr. Karolína Smetanová
komunikace@sfrb.cz

Postupy pro prosazování práva

Máte-li připomínky, náměty nebo nejste-li spokojeni s naší odpovědí na žádost nebo oznámení, kontaktujte nás. Vašimi podněty se budeme zabývat.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz