25. května 2024

Tag Archives: obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie

Termínem obnovitelná energie nazýváme sluneční energii podílející se na fotosyntéze, fotovoltaickém jevu nebo přímém ohřevu pevniny, vzduchu a vody, dále geotermální energii a energii jádra. Vzhledem k poloze, rozloze a geografii ČR je spektrum využitelnosti OZE pro naše hospodářství bohužel omezené. Přímé sluneční záření je využíváno pro fototermální a fotovoltaické systémy. Fototermální… číst dále Obnovitelné zdroje energie

Číst dál »

Téma: Obnovitelné zdroje energie

Dodaná energie, neobnovitelná primární energie, obnovitelná energie a její zdroje, trvale udržitelný rozvoj Často zmiňovaná témata při energetickém hodnocení budov, kdy v jedné části je posuzován vliv spotřeby energie provozu s dopadem na neobnovitelnou primární energii, tedy jaké množství je nevratně spotřebováno. Pro výrobu elektrické energie se v České republice… číst dále Téma: Obnovitelné zdroje energie

Číst dál »