26. května 2024

Tag Archives: Vlastnické právo

Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Vlastnické právo je primárně upraveno v občanském zákoníku, přičemž je důležitou podmínkou existence a fungování svobodného trhu a tržního hospodářství. Taktéž vlastnictví je mimo výše uvedené ustanovení chráněno Listinou základních práv a svobod i mezinárodními smlouvami. Předmětem vlastnictví je vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné. V této definici… číst dále Téma měsíce: Vlastnické právo a sousedské vztahy. Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Číst dál »