22. července 2024

Téma: Hypoteční úvěry

Jeho splácení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Jako zástava může být využita financovaná nemovitost (i rozestavěná) nebo jiná nemovitost na území České republiky.

Hypoteční úvěr lze použít pro koupi nemovitosti do osobního vlastnictví, financování výstavby, modernizace a oprav nemovitosti, koupi podílu nemovitosti, koupi družstevního podílu nebo k refinancování stávajícího účelového úvěru od banky.

Žadatelem může být občan ČR, občané EU s pobytem na území ČR a občané dalších zemí podle specifických podmínek bank. Zastavovaná nemovitost musí být vždy komplexně pojištěna a pojistka vinkulována ve prospěch banky. Některé banky vyžadují také životní pojištění žadatele nebo pojištění schopnosti splácet.

Kritériem banky pro poskytnutí hypotečního úvěru je posouzení bonity žadatele a kvality zástavy.

Banka podle svého manuálu vyčíslí výdaje žadatele – vychází ze životního minima žadatele a požaduje informace o všech jeho stávajících závazcích. Žadatel musí zároveň prokázat výši svých příjmů a schopnost splácet úvěr po odečtu výdajů.

Výše hypotečního úvěru nemůže překročit cenu nemovitosti, která slouží jako zástava. Maximální možný podíl hypotečního úvěru na hodnotě zastavené nemovitosti je většinou 90 %, liší se podle podmínek banky.

Doba splatnosti hypotečního úvěru by neměla překročit dobu životnosti nemovitosti. Na délce úvěru závisí jednak výše měsíčních splátek, jednak výše celkových úroků. Nejběžnější hypoteční úvěry u nás jsou poskytovány v délce 5–30 let.

Při sjednávání podmínek hypotečního úvěru si žadatel volí ještě takzvané období fixace úrokové sazby. To je doba, po kterou bude splácet neměnné měsíční splátky. Po uplynutí doby fixace hypoteční banka může změnit úrokovou sazbu, a tím změnit i výši měsíční splátky.

Na konci období fixace úrokové sazby lze dluh u hypoteční banky snížit mimořádnou splátkou nebo jej zcela splatit jiným úvěrem, tj. refinancovat. Zákazník si na konci období fixace totiž může nechat vyčíslit hodnotu nesplacené jistiny a s tou odejít do jiné hypoteční banky, která mu nabídne výhodnější podmínky. Pokud po uplynutí doby fixace zůstane u původní hypoteční banky, sjednává si s bankou nové podmínky pro další období fixace (banka zákazníkovi nabízí novou úrokovou sazbu, lze změnit celkovou dobu splácení, a tím i výši měsíční splátky, zákazník může zvolit i jinou délku následujícího období fixace).

Částku zaplacenou na úrocích z úvěru lze většinou odečíst ze základu daně z příjmu fyzických osob, a to podle aktuálních zákonů a právních předpisů.

Vedle klasických hypotéčních úvěrů je pro financování staveb pro bydlení možno využít i úvěry, které nabízí Státní fond rozvoje bydlení. Podrobné informace o nich najdete na www.sfrb.cz.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay