22. července 2024

Téma: Jakým způsobem financovat koupi?

Většina lidí si na koupi nemovitostí bere nějakou formu úvěru a to i v případě, kdy by si ji mohli pořídit za svoje peníze. Vyplývá to ze zkušeností realitních makléřů, podle nichž jsou nákupy bytů, domů či chalup výhradně za úspory nebo dokonce v hotovosti naprosto výjimečné.

Jak vypadá typická finanční transakce týkající se prodeje nebo koupě domů? V naprosté většině případů probíhá prostřednictvím bankovních účtů. Část peněz na nákup nemovitosti pochází podle realitek z úspor, ale většinou kupci využívají úvěrových produktů finančních domů.

Nejčastěji jde o hypotéční úvěry nebo úvěry ze stavebního spoření, případně jejich kombinace. Ve většině realitních kanceláří klientovi poradí, který z možných nabízených produktů je nejvýhodnější. Případně zajistí službu finančního poradce, který dokáže poradit s nejvýhodnějším způsobem financování a zároveň umí porovnat nabídku hypotečních bank, stavebních spořitelen a podobně. Podobnou službu poskytují i někteří velcí developeři.

Jak vypadají úvěry na bydlení? 

Hypotéka je dlouhodobý úvěr, jehož splacení si banky zajišťují zástavním právem k nemovitosti.

 • využití hypotečního úvěru může být účelové (na investici do nemovitosti nebo jiného financování bydlení) nebo neúčelové (americká hypotéka – bývá dražší než běžná hypotéka, ale levnější, než běžný úvěr),
 • banky zpravidla poskytují hypotéky ve výši do 60 až 85 procent tržní hodnoty zastavené nemovitosti, je však možné půjčit si i sto procent její hodnoty – je však třeba ručit ještě další nemovitostí, případně je nutnou podmínkou sjednání životního pojištění a podobně,
 • hypotéka se splácí obvykle 5 až 30 let, přičemž je možné celou nebo část hypotéky doplatit předčasně, ideálně v době, kdy končí fixace, protože pak je to bez poplatků,
 • splátky jsou většinou anuitní, to znamená, že výše splátek se v čase nemění (výše splátek se ale může měnit v závislosti na změně úrokové sazby). Dále existují splátky progresivní (jejich výše v čase roste) a degresivní (jejich výše v čase klesá),
 • banky mají také různé požadavky na uchazeče o úvěr. O hypotéku může žádat jeden nebo více žadatelů. Žadatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba nebo obce a města. Podmínkou je plnoletost a občanství ČR nebo průkaz o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. Banky pak posuzují platební morálku žadatele (žadatelů) a jeho bonitu (schopnost dostát závazkům). Důvodem pro odmítnutí poskytnutí hypotéky je nejčastěji nedostatečná bonita nebo nevhodná zástavba,
 • nejdůležitějším kritériem při výběru úvěru je výše úrokové sazby. Ta závisí na typu hypotéky, době splácení a na době fixace úrokové sazby,
 • fixace určuje dobu, po kterou banka nesmí klientovi měnit úrokovou sazbu. Stanovuje se na 1 rok, 3, 5, 10 nebo 15 let. Při krátkodobé době fixace je úroková sazba nižší.

S hypotékou souvisejí i další výdaje. Jsou to zejména poplatky za vedení úvěrového účtu a poplatek za vyřízení hypotéky. V současnosti stát neposkytuje přímou státní podporu k úrokům z hypotečního úvěru. Při splnění určitých podmínek je možné uplatnit odečet úroků z hypotečního úvěru od základu daně, maximálně do 300 000 tisíc korun ročně.

Stavební spoření je účelový druh spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá prostředky u specializované banky.

 •  v průběhu spoření může čerpat státní podporu a po jeho skončení získává, při splnění dalších podmínek, nárok na úvěr ze stavebního spoření,
 • stavební spoření spojuje v jeden kompaktní celek spoření a poskytnutí účelového úvěru. Ten je charakterizován nízkými a pevnými úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení,
 • ve své podstatě je stavební spoření uzavřený systém, nezávislý na negativních vlivech peněžního trhu.

Účastníkem stavebního spoření může být fyzická i právnická osoba. Zatímco právnická osoba státní podporu získat nemůže, fyzická osoba ano.

Státní podporu může získat:

 • občan České republiky občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky,
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.

Zdroj: Portál o bydlení

Foto: Pixabay