22. července 2024

Téma: Splácení a refinancování úvěrů

Splácení úvěru ze stavebního spoření

Řádný úvěr ze stavebního spoření začíná klient splácet po prvním čerpání úvěru podle pokynu stavební spořitelny.

U překlenovacího úvěru (meziúvěru) je postup odlišný – do doby přidělení cílové částky je klient povinen splácet úroky z překlenovacího úvěru a současně pravidelně dospořovat stanovenou částku na účet stavebního spoření. Případné vyšší částky poukázané žadatelem na účet stavebního spoření se automaticky zahrnují do dospořování, a zkracuje se tak doba do přidělení řádného úvěru. Teprve po dospoření cílové částky a přidělení řádného úvěru začne klient splácet i jistinu úvěru.

Splácení hypotečního úvěru

Hypoteční úvěr začíná klient splácet po dočerpání úvěru. Po dobu čerpání platí klient měsíčně pouze úroky z vyčerpané částky úvěru, po dočerpání jsou mu bankou stanoveny pravidelné měsíční splátky, tzv. anuity, které obsahují jak splátku jistiny, tak i úroku. Splácení se řídí splátkovým plánem, sjednaným v úvěrové smlouvě.

Před uplynutím doby splatnosti úrokové sazby (doby fixace), kterou měl klient sjednanou s bankou, jsou klientovi bankou oznámeny možnosti nových úrokových sazeb. Klient bude na podkladě nové úrokové sazby s bankou sjednávat nové podmínky pro další období fixace, v této chvíli má možnost i změnit délku splácení úvěru a dobu fixace pro další období. V tuto chvíli může klient provést i mimořádnou splátku úvěru bez sankce, může celý úvěr splatit bez sankce nebo úvěr refinancovat za použití jiného, výhodnějšího bankovního produktu. Každý takový záměr musí bance předem oznámit.

Refinancování úvěrů od bank a stavebních spořitelen, které byly poskytnuty výhradně na bydlení

Při refinancování má klient možnost jedním úvěrem refinancovat nejen úvěr, který je zajištěn nemovitostí, ale i další účelové úvěry na bydlení klienta, které byly zajištěny například ručitelem nebo byly bez zajištění. Účelovost úvěru, který bude refinancován, musí žadatel doložit úvěrovou smlouvou včetně všech dodatků uzavřených se současným věřitelem. Část úvěru lze většinou použít i na další účel spojený s bydlením (např. opravy, modernizace). Jedním úvěrem lze zpravidla refinancovat i více úvěrů s odlišným termínem ukončení fixace sazby. Vzhledem k současným nízkým úrokovým sazbám je refinancování velmi výhodné.

Po úplném splacení všech pohledávek z úvěru řádným splacením úvěru pravidelnými sjednanými splátkami nebo mimořádnou splátkou (včetně refinancování) je bankou kromě potvrzení o splacení úvěru vystaveno potvrzení o zániku zástavního práva k nemovitosti a potvrzení o zrušení vinkulace pojištění.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay