7. června 2023

Téma: Střešní pláště

Nevyhovující řešení střešního pláště bylo příčinou nejen řady závažných poruch způsobených nevyhovujícím tepelně vlhkostním režimem (zatékání, kondenzace, vznik plísní), ale i poruch statických (smykové trhliny mezi stropní deskou nejvyššího podlaží a podélnými stěnami situovanými v krajích travé). Nekvalitní materiály vyžadovaly pravidelnou údržbu a obnovu jako základní předpoklad prevence vzniku výše uvedených poruch a závad. V současné době je značná část původních střešních plášťů panelových budov nahrazena novými střešními plášti s vlastnostmi, které odpovídají současně platným předpisům a normám.

Střešní pláště z 60. až 80. let minulého století, navržené jako jednoplášťové nebo dvouplášťové, nejsou z hlediska současných požadavků vyhovující. Většinou byly navrženy bez tepelně technického posouzení. Parotěsná zábrana je buď chybně umístěna, anebo ve většině případů nebyla navržena, tepelná izolace byla tvořena převážně z nestabilizovaného pěnového polystyrenu. Betonové vrstvy nejsou dilatovány, povlaková krytina je nevhodně zvolena, má nedostatečný počet vrstev i nevhodné spádování. Příčinami zvýšené vlhkosti ve skladbě střešního pláště jsou často kondenzace prostupujících vodních par v souvrství, porušení hydroizolační funkce střešního pláště a zatékání, případně zabudovaná či technologická vlhkost, jejichž důsledkem jsou zhoršené tepelně technické vlastnosti střešního pláště.

Začátkem sedmdesátých let se převážně používaly dvouplášťové střešní konstrukce a také se začínal uplatňovat princip skladby ploché střechy s opačným pořadím vrstev. Tuto novou konstrukční koncepci umožňují nenasákavé tepelně izolační materiály – extrudovaný polystyren.

Od roku 2011 musí být střešní plášť navržen v souladu se závaznými kritérii ČSN 73 0540-2:2011. Hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 podle ČSN 73 0540-2:2011 pro střešní pláště, pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18–22 °C jsou 0,24 (požadovaná hodnota), 0,16 (doporučená hodnota) a 0,15 až 0,10 (doporučená hodnota pro pasivní domy) s tím, že vliv tepelných mostů v konstrukci lze zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší než 5 % součinitele prostupu tepla. Pro celoroční bilanci kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce musí platit rovnovážný stav – celkové množství zkondenzované vodní páry musí být menší a nesmí překročit limitní množství zkondenzované vodní páry ve střešní konstrukci.

V současnosti prováděné obnovy nevyhovujících střešních plášťů musí vyhovovat závazným tepelně technickým normovým požadavkům. Dochází k výraznému zvyšování tloušťky tepelněizolační vrstvy. Současné řešení střešních plášťů zahrnuje bezchybné řešení detailů, důsledné posouzení transportu vlhkosti z interiéru do střešního souvrství, respektování tepelných mostů tak, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti uvnitř střešního pláště.

Nově navrhované střešní pláště mohou být řešeny jako jednoplášťové, s klasickým pořadím vrstev, nebo kombinované se střechou s tzv. opačným pořadím vrstev. Nevhodně navržené dvouplášťové střechy s nedostatečným systémem větrání, případně i s nedostatečnou tloušťkou tepelně izolační vrstvy je vhodné nahradit skladbou jednoplášťovou, klasickou, s parotěsnicí vrstvou, případně skladbou obrácenou.

Při obnově střešních plášťů je nezbytné zajistit střechu proti zatékání srážkových vod, domy jsou i během obnovy stále obydleny.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay

gay black fat porn free xxx hardcore porn pornsexnxx.net alexis fawx codi vore biggest boobs in the wprld, asain with big boobs nude actress in bollywood pornoespresso.net step sister sleeping porn dad an son porn
my little pony videos free gay sex chat hotsexvideo.vip lindsey pelas onlyfans leaked gay guy straight porn, the fan bus porn mother seduced by son latexporn.win ryan conner cream pie gay daddy hairy porn, angela white pure taboo elana de la garza nude videoprono.vip big cocks hand jobs my pig princess f95
www sexiest videos com nudes walking on beach milfrabbit.net futa on female comics x c i d e o s, gay black dudes kissing nudes with tan lines xnxxteenvideos.com cody lane blue room shemale cum hands free, asian massage with happy end ok ko rule 34 pornhiho.net erotic massage las vegas milfs like it big
videos pornos les bianas hand jobs by older women milfxnxx.com full brazzers porn free lesbians step mom porn, ebony lesbians pussy lick x n xx video com xnxxvideoporno.com videos of men naked rule 34 clash of clans, hamster x free porn cogiendo con mi cunada pornstartub.com black biggest booty porn rule 34 rick and morty
what to use as a dildo fotos de chicos desnudos xxnx.vip girls on girls porn daughter and mother lesbian porn, paris hilton sex tape chrissean rock sex tape wifeporn.win sabrina banks onlyfans leaks big cartoon tits porn, girl fucks on twitch sara jay new porn xxxpor.win leaked celeb sex tapes sexiest scenes on netflix