22. července 2024

Téma: Umění dobře se pojistit – příběh

Paní Nováková byla již více než tři roky vdovou. Se zesnulým manželem si něco našetřili a tak, i s pomocí dcery, si mohla pořídit malý vlastní byt v krajském městě.

Dcera bydlela poměrně daleko, protože po absolvování vysoké školy zůstala v Brně, kde se provdala. Za maminkou s manželem pravidelně dojížděli a paní Nováková se vždy na návštěvy velmi těšila. Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy ji čekal víkend s těmi, které měla ráda. Počasí jim přálo, prošli si město a jeho historické památky, měli i dost času probrat všechny novinky, které se udály od poslední návštěvy. Čas se však nezastaví, víkend skončil a v pondělí brzy ráno se dcera s rodinou chystala k odjezdu. Společně ještě posnídali, a jak to maminky dělávají, přibalila mladým něco dobrého na cestu.

Pondělní ráno však přineslo jedno nemilé překvapení. Netekla voda. Ještěže k ranní hygieně bylo možno použít aspoň vodu z rychlovarné konvice! Když mladí odjeli, paní Nováková si šla na chvíli zdřímnout, nic ji přece nenutilo být tak brzy. Usínala v ložnici s uspokojením, jak to dceři a její rodině dobře klape. Probudilo jí zvonění zvonku a intenzivní bušení na dveře.

Pomyslela si, koho jí to v pondělí ráno čerti nesou, ale vstala a odcházela z ložnice chodbou k domovním dveřím. Po pár krocích zjistila, že se brodí vodou. Když otevřela vchodové dveře, za kterými stáli v zástupech spolubydlící, byla doslova v šoku. Plavala i celá chodba. S pomocí souseda rychle objevili příčinu. V koupelně naplno tekla voda do umyvadla a z něho na podlahu. Příbuzní zjevně neodstranili umyvadlovou zátku a nechali otevřený kohoutek u vodovodní baterie. Taková pohroma! Kromě vytopeného bytu natekla voda i do bytů sousedů, a zejména byt pod paní Novákovou se proměnil v úplnou spoušť – promočené koberce, mokrý čalouněný nábytek, dokonce jiskřilo z lustru v kuchyni.

Teprve následně paní Nováková s hrůzou zjistila, že vzniklé škody nelze uplatnit z pojištění domu a že opomněla uzavřít pojištění svého bytu a zařízení domácnosti.

Celkové náklady přesáhly sto padesát tisíc korun. Ještěže jí rodina s úhradou pomohla. Co však udělala okamžitě – uzavřela pojistnou smlouvu na byt a vybavení se stejnou pojišťovnou, u které mělo společenství vlastníků domu, v němž bydlela, uzavřenou smlouvu na pojištění domu. Získala tím slušnou bonifikaci.

Doporučení pro nájemce i vlastníky bytů:

Nezapomeňte si pojistit svůj byt a vybavení domácnosti, protože v závislosti na poloze domu a bytu vám mohou ohrozit následující věci:

a)      požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho částí či nákladu nebo jiných těles,

b)      povodeň nebo záplava,

c)      vichřice nebo krupobití,

d)      sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesutí sněhu,

e)      pád stromů, stožárů či jiných předmětů,

f)       led, sníh či námraza,

g)      voda vytékající z vodovodních zařízení,

h)      zemětřesení (i když u nás malá pravděpodobnost),

i)        odcizení věcí krádeží, vloupáním nebo loupeží,

j)        úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věcí.

Většina pojišťoven v ČR poskytuje bonifikaci, pokud u je stejné pojišťovny pojištěn jak celý dům, tak i jednotlivé byty.

V každém případě se nevyplácí na pojištění šetřit, protože v případě škody se jedná o statisícové či milionové částky.

Pojištění se řídí ustanovením občanského zákoníku, všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku, dodatečnými podmínkami pro pojištění domácnosti smlouvou.

Doporučujeme také uzavřít pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti nahradit škodu při činnostech v běžném životě, například v souvislosti s vlastnictvím nebo nájmem nemovitosti.

Zdroj: Ing. Milan Taraba, Sdružení nájemníků ČR

Foto: Pixabay