20. května 2024

Existují sociální dávky na zařízení bytu?

Přestěhoval jsem se ze zařízeného bytu a jsem na sociálních dávkách. Chtěl jsem se zeptat, zda mám nárok na finanční prostředky (sociální dávku) na vybavení bytu, případně kde si o ni zažádat. Známá říkala, že ano. Kdysi mi něco podobného pomohla vyřídit na pračku, po jaké době bych si mohl žádat znovu? 

V této věci si Vás nejprve dovolím upozornit na skutečnost, že tento dotaz souvisí s bytovou problematikou velice okrajově, a proto níže uvidím pouze základní informace k této věci a v podrobnostech pak odkazuji na aktuální znění zákona o pomoci v hmotné nouzi.

„Dávka“ o které píšete je označována jako tzv. mimořádná okamžitá pomoc poskytnutá osobám v hmotné nouzi (§ 36 a § 37 zákona o pomoci v hmotné nouzi).

Žádost o poskytnutí této pomoci se podává u Úřadu práce (dále jen „ÚP“), v jehož obvodu máte bydliště. Zde budete mít k dispozici listinný výtisk této žádosti a zaměstnanci zdejšího úřadu by Vám měli být schopni poskytnout součinnost v podání žádosti o přiznání této finanční pomoci a se zajištěním všech podkladů v této věci potřebných.

V případě podání žádosti budou zaměstnanci ÚP v této věci provádět šetření za účelem zjištění výše Vašich skutečných příjmů a případně další šetření za účelem zjištění skutečného stavu věci, zejména oprávněnosti udělení této mimořádné dávky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS