19. května 2024

Jak mohu získat družstevní byt po zaplacení dluhu

Mamka před dvěma lety zaplatila dluh na nájmu a od té doby platí pravidelně. Před 6 lety se vytvořilo bytové družstvo a všichni mají byt v osobním vlastnictví, tedy odkupují si ho formou nájmu. Jedině tento můj byt není v mém vlastnictví a já bych ho ráda měla. Bohužel jsem podala písemnou žádost, ale bytové družstvo neodpovědělo a nekomunikuje. Prosím tedy o radu, jak mám postupovat a co pro to mohu udělat.

Předně považuji za nezbytné uvést, že v případě družstevního bydlení jakožto člen družstva nevlastníte přímo družstevní byt, ale pouze podíl v takovém družstvu, se kterým je spojeno právo na nájem družstevního bytu. Vlastníkem družstevního bytu je přímo bytové družstvo, které Vám jej pronajímá.

Dle zákonné úpravy, kterou nalezneme především v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přitom platí, že člen bytového družstva nemá automatický nárok na převod družstevního bytu do svého vlastnictví. Záleží proto na rozhodnutí konkrétní bytového družstva, zda bude s převodem vlastnictví souhlasit či nikoliv.

Některá bytová družstva mají právo člena družstva na převod družstevního bytu do jeho vlastnictví vymezeno ve stanovách bytového družstva. Toto právo přitom bývá podmiňováno splněním podmínek, které bývají vymezeny ve stanovách.

Obvykle bývá převod družstevního podílu podmiňováno zejména úhradou všech závazků, které člen bytového družstva má vůči bytovému družstvu. Těmito závazky jsou především základních a dalších členské vklady (tzv. anuitu), kterými se člen družstva podílel na pořízení družstevního bytu a následné modernizace a rekonstrukce družstevního bytu či domu, příspěvky do tzv. fondu oprav či na služby. Pokud právo na převod družstevního bytu do jeho vlastnictví není ve stanovách bytového družstva nijak vymezeno, může k převodu družstevního bytu dojít pouze se souhlasem bytového družstva.

Za předpokladu, že by byly všechny podmínky splněny a nárok na převod bytu do Vašeho vlastnictví vznikl, bylo by možné se převodu domáhat soudní cestou. Bez bližší znalosti Vašeho případu nicméně nelze tuto otázku blíže posoudit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS