20. května 2024

Jak správně rozúčtovávat

V našem SVJ se rozúčtovává vše (kromě energií) dle počtu bytů v domě. Vzhledem k tomu, že jsou v domě 3 velikosti bytů, a to 2+kk, 3+1, 4+1, tak je především vyúčtování oprav pro malý byt 2+kk, který vlastním já, velmi nespravedlivé. Bohužel vše se před lety odsouhlasilo na schůzích a myslím, že je to promítnuté i do stanov SVJ. Vedení SVJ je z velkých bytů, a když dají takový návrh k odhlasování, nemáme my z malých bytů šanci. Chtěla bych se zeptat, zda pravidla pro rozúčtování se dají opravdu stanovit pouze rozhodnutím vlastníků? Neexistuje k tomu např. nějaká závazná vyhláška? Vždyť přeci já vlastním dle velikosti bytu tomu odpovídající (ne stejně velký jako mají větší byty) podíl na společných prostorách (tj. předpokládám, že do toho mohu zahrnovat i fasádu, střechu, péči o okolní pozemky) a podle toho by se podle mého názoru měly náklady rozúčtovávat.

Dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty platí, že o způsobu rozúčtování rozhodne buď družstvo, či společenství, nebo si způsob rozúčtování ujedná poskytovatel služeb s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě.

Pokud by nedošlo k rozhodnutí družstva, či společenství, ani k ujednání s poskytovatelem služeb, pak se služby rozúčtují následujícím způsobem:

  1. dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody
  2. provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů
  3. umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek
  4. provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Pokud se o způsobu rozúčtování nákladů za služby rozhodlo, dle Vašeho názoru nespravedlivě, je možné navrhnout na příštím shromáždění změnu ve způsobu rozúčtování. Pokud by došlo na shromáždění k ujednání nového způsobu rozúčtování, změna by se provedla až po uplynutí současného zúčtovacího období.

V případě, že byste nebyla spokojená se způsobem nového hlasování, je možné, abyste jakožto přehlasovaný vlastník podala do 3 měsíců od hlasování návrh k soudu, aby o dané věci rozhodl.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS