21. května 2024

Jak vyřešit problém s topením

Bydlím v domě, ve kterém jsou dvě bytové jednotky, každá má svého majitele a problém spočívá v tom, že sousedé pod námi netopí, a my, i když topíme, máme neustále studené podlahy. I přes veškerou snahu byt vytopit, máme neustále od podlahy chladno. Máme doma dvě malé děti a situace už je neúnosná.

Předně bych rád uvedl, že bez konkrétních znalostí Vašeho problému budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy toliko zejména z občanského zákoníku.

Z Vašeho dotazu bohužel není zcela zřejmé, zdali jste vlastníkem dané bytové jednotky nebo pouze nájemce. Z toho důvodu zahrnu ve své odpovědi obě možnosti.

Pokud užíváte bytovou jednotku jako nájemce, má pronajímatel povinnost udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Je zde otázkou, zda problém s chladnou podlahou, který v dotazu popisujete, lze považovat za stav nezpůsobilý k užívání.

Obecně výši teploty v prostorách bytového domu stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., ve které se uvádí, že v průběhu otopného období (1. září až 31. května) jsou byty v době jejich provozu vytápěny tak, aby dosažené průměrné teploty vnitřního vzduchu trvale užívaných místností (obývací pokoje, ložnice, jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny, dětské pokoje) činily 20 °C. Pokud tedy nemůžete pomocí topných těles dosáhnout ve Vašem bytě alespoň této teploty, doporučil bych Vám se obrátit na Vašeho pronajímatele a informovat ho o této skutečnosti a pokusit se s ním situaci vyřešit.

Pokud jste vlastníkem předmětné bytové jednotky, doporučuji se obrátit na sousední byt pod Vámi s informací, že v důsledku toho, že svou bytovou jednotku nevytápí, máte chladné podlahy v bytové jednotce, a tím Vám omezují užívací právo k danému bytu. Nebude-li domluva možná, bylo by na místě zvážit podání žaloby na ochranu vlastnického práva (tzv. sousedská žaloba).

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS