27. května 2024

Jaký je termín pro SVJ k zapsání se do tzv. evidence skutečných majitelů?

Jaký je termín pro SVJ k zapsání se do tzv. evidence skutečných majitelů? Není to zbytečné? Veškeré tyto informace jsou v katastru.

Lhůta pro splnění povinnosti společenství vlastníků jednotek zapsat se do evidence skutečných majitelů je stanovena do 1.1. 2021.

Skutečným majitelem se obecně rozumí fyzická osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv či je příjemcem alespoň 25 % případných rozdělovaných prostředků nebo která je členem statutárního orgánu společenství, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze určit skutečného majitele postupem dle prvních dvou kritérií.

Ačkoliv jsou informace o Vašem společenství v katastru nemovitostí, tuto povinnost musí Vaše společenství přesto splnit.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS