14. dubna 2024

Je SVJ o čtyřech bytových jednotkách povinno požádat o přidělení identifikačního čísla?

Je společenství vlastníků bytových jednotek v domě o čtyřech bytových jednotkách povinno požádat krajský soud o přidělení identifikačního čísla? Peněžní ústav odmítá založit běžný účet na fyzickou osobu. Jsem si vědoma návaznosti na případné dědické řízení v případě úmrtí fyzické osoby, považuji však celý proces za natolik složitý a finančně náročný, že členové SVJ – jde o osoby vysokého věku – nejsou schopny tyto požadavky nového občanského zákona bez vynaložení dalších finančních nákladů splnit.

Dle ustanovení občanského zákoníku zabývajícího se společenstvími vlastníků, jsou vlastníci jednotek povinni založit SVJ v nemovitosti, která je tvořena minimálně pěti bytovými jednotkami, z nichž alespoň tři jsou vlastněny odlišnými vlastníky.

Pokud tedy nemáte zájem žádat o přidělení identifikačního čísla atd., tak ve Vašem případě není potřeba společenství vlastníků vůbec zakládat. Naopak zákon uvádí, že je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno, pouze pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS