27. května 2024

Kdo platí úpravu společné antény při přechodu na DVB-T2?

V souvislosti s přechodem na pozemní vysílání v normě v DVB-T2 bude nutné upravit v našem bytovém domě společnou televizní anténu. Kdo v tomto případě je povinen tuto úpravu hradit? Nájemci nebo pronajímatel?

Úvodem mi dovolte uvést, že z Vašeho dotazu nejsem schopen zcela zhodnotit veškerá specifika tohoto případu. Především nejsem schopen posoudit, kdo přesně je v této situaci vlastníkem zmíněné antény a kdo je pronajímatelem a kdo nájemcem. Znalost těchto informací by bylo dobré v odpovědi na Váš dotaz zohlednit, neboť vlastníkem by mohli být jednak vlastníci bytových jednotek, nebo by anténa mohla být ve vlastnictví bytového družstva nebo přímo ve vlastnictví poskytovatele televizních služeb.

Ve své odpovědi budu vycházet z toho, že anténa je ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě, a že Váš dotaz cílí na nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které ve svém ust. § 4 specifikuje drobné opravy, které je v souvislosti s ust. § 2257 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinen provést na své náklady nájemce.

Nařízení vlády pod drobné opravy ve svém ust. § 4 zahrnuje jednotlivé opravy a úpravy (např. opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku…) avšak úpravu nebo výměnu televizní antény z důvodu změny televizního vysílání zde neuvádí.

Na základě skutečností uvedených v předešlém odstavci tak docházím k závěru, že povinnost hradit úpravu antény bude na straně vlastníka této antény a nikoliv nájemce.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS