26. května 2024

Majitel nám nechce vrátit přeplatek z vyúčtování

Bylo nám doručeno vyúčtování služeb za rok 2017: voda, teplo, atd. Máme přeplatek 9744 Kč. Jsme podnájemníci v bytě 2+1. Nájem platíme 10 000 Kč měsíčně, v tom jsou i zálohy na služby spojené s podnájmem, a to ve výši 3200 Kč. Majitel bytu, tedy nájemce, nám řekl, že částku, kterou jsme ušetřili za služby, nedostaneme, že to patří jemu, ale my jsme šetřili a mělo by to být naše. On tvrdí, že ne, že to použije na daň atd. Ve smlouvě máme napsáno, že případný přeplatek jde na vrub nájemci, pokud není dohodnuto jinak. Může si on takhle si nechat našich skoro 10 000 Kč?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám veškerá specifika případu, vycházím v níže uvedené odpovědi toliko z platné zákonné úpravy týkající se nájemního a podnájemního vztahu, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Výše zmiňovaný zákon upravuje především vztah nájemní, přičemž nájemci, jako slabší smluvní straně, je poskytována široká ochrana prostřednictvím mnoha práv, které mu zákon deklaruje. Oproti tomu podnájemní vztah je v zákoně upraven jen okrajově, a tedy podstatné je ujednání mezi podnájemcem a nájemcem v podnájemní smlouvě.

Pokud jste si s nájemcem sjednali, že přeplatek za služby „jde na vrub nájemci“, domnívám se, že nájemce má právo v takovém případě si přeplatek ponechat.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS