19. května 2024

Může jeden člověk vlastnit dva byty – každý v jiném SVJ?

V zákoně je stanoveno, že členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky.

Množství nemovitostí/bytů, které může vlastnit jedna osoba, není ze zákona nijak omezeno. Zákon ani nestanovuje žádné omezení, že by jednotlivé byty musely být situovány tak, aby vlastník těchto bytů byl členem pouze jednoho SVJ či družstva.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jedna osoba může vlastnit vícero bytů a být členem různých SVJ.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS