19. května 2024

Neochota deratizovat dům

V bytě jsme objevili před měsícem štěnici. Ihned jsme kontaktovali správkyni bytových jednotek a dozvěděli se, ať si dezinsekci necháme provést na své náklady. Jelikož údajně ostatní byty tento problém nemají. Zavolala jsem na pojišťovnu a nechala jsem provést dezinsekci celého bytu. Ani deratizátor nenašel žádnou další štěnici a ani hnízdo. Pán nám sdělil, že je absolutně nesmyslné provádět postřik pouze v jednom bytě, protože to nemusí být od nás. Asi 4 týdny byl klid. V sobotu jsem byla zase poštípaná, provedli jsme důkladnou kontrolu bytu a objevili další štěnice. Přítel zjistil, že lezou do bytu z balkonu. Tento problém jsme nahlásili správci bytových jednotek, který o tom věděl už od začátku, s tím, že chceme, aby se provedl postřik i v ostatních bytech, protože není možné, aby to bylo od nás. Ten celý problém řešil se správkyní fondu, která znovu sdělila, že si máme znovu objednat deratizátora a řešit to na vlastní náklady. Sousedi samozřejmě řekli, že nic doma nemají, a tím celá věc skončila. Prosíme tedy o radu v této neřešitelné situaci. Deratizátor odmítá přijet, jelikož to nemá žádný smysl, a správkyně fondu to odmítá řešit. Když se můj přítel zeptal správce bytových jednotek, jestli máme čekat, až se to dostane až k němu do bytu a bude se muset vystříkat celý vchod, řekl, že to je také řešení. Protože by se to pak z fondu mohlo zaplatit. Můžete mi prosím poradit, jak v celé záležitosti pokračovat?

Předně si dovoluji uvést, že ze shora podaného dotazu není zcela jasné, zda jste nájemcem či vlastníkem bytové jednotky nacházející se v bytovém domě. Ačkoliv s ohledem na celkové vyznění dotazu mám za to, že jste vlastníkem jednotky, z opatrnosti níže podávám odpověď s přihlédnutím k oběma možnostem.

Podle ust. § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je vlastník nemovitosti povinen dle potřeby zajistit dezinfekci bytu za účelem likvidace přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Vzhledem k tomu, že se výskyt štěnic v bytovém domě (a na to navazující dezinsekce) dotýká nejen jedné konkrétní jednotky, jedná se o otázku, která je v zájmu všech spoluvlastníků bytového domu; jedná se tedy o záležitost správy domu a pozemku, kterou zajišťuje buď společenství vlastníků jednotek (jestliže vzniklo), nebo správce. Povinnost zajistit v případě potřeby dezinsekci v bytovém domě tedy tíží tuto osobu odpovědnou za správu domu. Jestliže tato osoba svou povinnost nesplní, hrozí jí uložení peněžité pokuty až do výše 100 000 Kč za spáchání přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví. V případě, že vznikne v souvislosti s tímto porušení jakákoliv škoda, bude tato osoba povinna škodu nahradit.

Pokud jde o další postup, doporučuji Vám ještě jednou vyzvat osobu odpovědnou za správu domu ke zjednání nápravy, ve které tuto osobu upozorníte na možné následky, které mohou nastat. Jestliže osoba odpovědná za správu domu nezjedná nápravu, můžete v krajním případě zajistit dezinsekci na vlastní náklady sama, přičemž účelně vynaložené náklady by Vám osoba odpovědná za správu domu musela nahradit. Zároveň si Vás však dovoluji upozornit na skutečnost, že v takovém případě budete povinna prokázat, že byly náklady vynaloženy skutečně účelně.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS