20. května 2024

Neúmyslné obohacení se

Jsem majitelka bytu, ve kterém mám nájemníka. Správce budov mě a mé nájemníci vyplácí přeplatek. Nájemnici za spotřebu a zálohy na vodu otop (je to na její jméno) a mně za nájem, který platí nájemnice navíc. Každý rok to bylo v pořádku, ale teď se paní z byťáku spletla a peníze, tedy i nájemnice, poslala mně. Po 15 dnech se mi ozvali z byťáku, ať paní výplatním 7000 Kč, že se stala chyba, ale já ty peníze nemám, jelikož jsem byla v domnění, že je vše jako vždy moje.

V daném případě je podstatné, že jste obdržela peníze, které nenáleží Vám, ale Vašemu nájemci. Získala jste tedy majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, a ač neúmyslně, tak jste se tím obohatila na úkor Vašeho nájemce. Jedná se tedy o bezdůvodné obohacení dle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jste povinna to, oč jste se obohatila, Vašemu nájemci vrátit.

Skutečnost, že jste jednala v domnění, že obdržené peníze jsou Vaše, Vás bohužel nezbavuje povinnosti tyto peníze vrátit. Povinnost k vydání bezdůvodného obohacení je objektivního charakteru, tedy subjektivní prvky nejsou samy o sobě významné.

V dané situaci bych Vám tedy doporučoval finanční prostředky Vašemu nájemci vrátit, jinak se vystavujete riziku, že na Vás bude ze strany nájemce podána žaloba na vydání bezdůvodného obohacení. Pokud jste finanční prostředky již utratila, mohu Vám doporučit domluvit se na vrácení finančních prostředků přímo s nájemcem, kdy si můžete ujednat lhůtu pro vrácení finančních prostředků, případně si můžete ujednat, že finanční prostředky vrátíte formou dílčích splátek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS