21. května 2024

Otevírání obálek v době koronaviru

Náš správce zadal zakázku a v květnu se uskuteční otvírání obálek, normálně se jako předseda účastním, nyní mne správce informoval, že vzhledem k mimořádným opatřením bude otvírat obálky sám. Pokud by nás bylo do 5 osob a dodržovali jsme hygienická opatření, je jeho argument zákonný?

Z Vašeho dotazu bohužel není zcela jasné, zda se jedná o výběrové řízení na dodavatele pro dům spravovaný společenstvím vlastníků jednotek („SVJ“) nebo bytovým družstvem, kdo jsou subjekty účastnící se otevírání obálek s nabídkami dodavatelů a proč se tohoto otevírání účastní apod.

Obecně je však vhodné zdůraznit, že samotný postup při výběru dodavatele pro SVJ nebo bytové družstvo v zásadě není zákony nijak formalizován, tento postup zejména nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. Je však možné, že máte postup při výběrových řízeních upravený ve stanovách SVJ či bytového družstva, nebo v jiném dokumentu. Tento postup by pak standardně měl být dodržen.

Vzhledem k mimořádným okolnostem vyvolaným pandemií virového onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2 si dovolím poukázat na aktuální opatření vztahující se k dané situaci. S ohledem na to, že opatření proti šíření koronaviru se průběžně mění, upozorňuji, že má odpověď je poskytovaná k právnímu stavu ke dni 30. 4. 2020.

Vláda České republiky již zrušila dříve platný zákaz volného pohybu osob. Dle aktuálně účinného vládního opatření platí, že na veřejně dostupných místech je povoleno pobývat nejvýše v počtu 10 osob (s výjimkami, které jsou dány pro členy domácnosti, výkon povolání, podnikatelské činnosti apod.), zároveň by měl být zachován odstup od jiných osob min. 2 metry. Také je nutné respektovat další opatření, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že pokud budete respektovat aktuální opatření proti šíření koronaviru týkající se zejména maximálního počtu osob, nošení ochranných prostředků dýchacích cest a další hygienická opatření, není v zásadě důvod, proč by se otevření obálek s nabídkami dodavatelů nemohlo účastnit více lidí kromě správce.

V každém případě si však dovoluji doporučit sledovat aktuální dění ohledně mimořádných opatření proti šíření koronaviru.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS