21. května 2024

Podhodnocené nastavení záloh a vysoké nedoplatky

Bydlíme v Ostravě v podnájmu (2 osoby) a ve smlouvě nemáme konkrétně rozepsané částky za jednotlivé složky nájmu (teplo, teplá a studená voda, osvětlení a úklid spol. prostor), ale pouze celkovou částku. Pří vyúčtování za rok 2018 jsme zjistili, že pronajimatel má nastavené zálohy za studenou vodu 1200 Kč/rok, teplou vodu 600 Kč/rok a ohřev vody 1200Kč /rok čili výrazně podhodnocené a teď po nás požaduje výrazný nedoplatek za vyúčtování – výše popsané zálohy odpovídají necelým 15 m3/rok pro studenou vodu a kolem 10 m3/rok pro teplou vodu. Při předávání bytu jsem se ho ptal, jak jsou nastaveny zálohy za tyto služby, a odpověděl mi, že je vše standardně nastavené na 2 osoby, ale písemně to bohužel nemám. Mám nějakou šanci jak se bránit či nikoliv?

Úvodem mi dovolte uvést, že jelikož neznám přesně znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ze zákona č. 67/21013 Sb.

Pronajímatel, jako poskytovatel služeb má povinnost předložit příjemci služeb vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za jednotlivé služby vždy za zúčtovací období, typicky 12 měsíců, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Pokud Vám tedy takové vyúčtování pronajímatel poskytl a Vy nerozporujete skutečnou výši nákladů, nýbrž nízké měsíční zálohy, bohužel budete muset nedoplatek uhradit. Nicméně Vám doporučuji, abyste pronajímatele požádal o navýšení měsíčních záloh tak, aby Vám při příštím vyúčtování opět nevznikl nedoplatek.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS