19. května 2024

Převod bytu na dceru

Mám dvoupokojový byt v osobním vlastnictví. Chtěl bych jej ze zdravotních důvodů, ještě za svého života, přepsat na svoji dospělou dceru. Můžete mi poradit, jaký je postup ke zdárnému uskutečnění takové transakce?

Převod vlastnictví lze provést buď darováním, nebo prodejem bytu. Obě situace se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.

Pokud byste byt dceři daroval, je nezbytné sepsat darovací smlouvu, kterou Vy i Vaše dcera podepíšete, necháte úředně ověřit podpisy a smlouvu doložíte na katastr nemovitostí, kde vyplníte návrh na vklad vlastnického práva, přičemž převod vlastnického práva k bytu formou daru je ve Vašem případě osvobozen od daně z příjmu.

Za situace, kdy by dcera od Vás byt kupovala, budete postupovat obdobně jako při darování. Sepíšete smlouvu, necháte úředně ověřit Váš a dceřin podpis a smlouvu spolu s návrhem na vklad vlastnického práva doložíte na katastr nemovitostí. Dále budete muset do tří měsíců od převodu vlastnictví k nemovitosti uhradit daň z nabytí nemovitosti, která činí 4 % z nabývací hodnoty bytu, přičemž tuto daň uhradí Vaše dcera, nedohodnete-li něco jiného.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS