19. května 2024

Problematika odepisování dluhů po zemřelém

Jak postupovat ve věci dluhu zemřelého vlastníka bytu.  Dluhy jsou za období od 1. 2. 2013 do 31. 12. 2018, a to na zálohách na služby a na příspěvku na správu domu a pozemku. Vlastník bytu zemřel 6. 11. 2015 a dluhy nabyl nový vlastník v dědictví. Dluhy jsou nevymahatelné a SVJ se rozhodlo je odepsat. Toto si i odhlasovali na schůzi shromáždění SVJ. Náš dotaz se týká toho, jak má být správně proveden odpis dluhu účetně a zda to vůbec lze provést. Je možné, dle legislativy, odepsat dluh vůči fondu oprav (příspěvek na správu domu a pozemku), tj. přijaté dlouhodobé zálohy (účet 955)?

Problematika odepisování dluhů v účetnictví SVJ bohužel zcela přesahuje oblast práva, ve které v rámci tohoto portálu poskytujeme právní poradenství. Z toho důvodu bych Vám doporučil obrátit se s Vašim dotazem na poradnu zabývající se účetnictvím a daňovou problematikou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS