20. května 2024

SVJ a bezpodílové vlastnictví jedné místnosti v domě

Právní úprava společenství vlastníků jednotek je obsažena v zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto budu ve své odpovědi vycházet právě z tohoto předpisu.

Může SVJ mít v bezpodílovém vlastnictví v bytovém domě část prostoru (místnost), kterou developer původně chtěl prodat jako garáž někomu z majitelů bytů, ale ukázalo se, že tato místnost má být použita jako technická místnost?

Společenství vlastníků jednotek může nabýt majetek (věci, práva a majetkové hodnoty, včetně místnosti či jednotky), ale jen v souvislosti s výkonem správy. Správou se přitom rozumí vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.

Pokud má být místnost, kterou by mělo společenství vlastníků nabýt do vlastnictví, využita jako technická místnost, lze to dle mého názoru podřadit pod správu domu, a tedy společenství vlastníků může být výlučným vlastníkem dané místnosti.

Závěrem je potřeba upozornit, že o majetku musí společenství vlastníků vést účetnictví a musí respektovat zákonem stanovené daňové a jiné správně-právní povinnosti právnických osob.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS