26. května 2024

Systém rozpočítávání nákladů na vytápění

Dojde-li k rozúčtování nákladů na ÚT příjemce služeb jen za část roku dle § 5, odst. 5 nebo 6, podléhá následně součet nákladů na základní a spotřební složku ještě kontrole, zda nedošlo k překročení +100 % a -20 % průměrných nákladů/m2? A v případě, že je pod dolní hranicí, provede se ještě přepočet dle této hraniční meze?

Ačkoliv to ve své dotazu výslovně neuvádíte, dovozuji, že zmíněnými ustanoveními máte na mysli ust. §§ 3 a 5 vyhlášky č. 269/2015 Sb., která provádí zákon č. 67/2013 Sb., o službách.

S ohledem na skutečnost, že ust. § 3 vyhlášky stanoví obecně způsob rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce, kdežto ust. § 5 upravuje jeden ze zvláštních způsobů rozúčtování nákladů na vytápění, konkrétně rozúčtování v případě, že dojde v průběhu roku ke změně příjemce služeb, domnívám se, že jestliže se použije tento zvláštní způsob, již není nutné provést redukci spotřební složky ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS