26. května 2024

Údajný dluh na nájemném po našem odstěhování se

Od pana domácího jsme měli nájemné v občanské vybavenosti. Takže jsem si nemohla vyřídit ani trvalé bydliště. Odstěhovali jsme se, protože jsem v 7. měsíci těhotenství a musím mít trvalé bydliště kvůli dítěti. Na pozemku se nachází vysílač, který je nebezpečný kvůli ionizujícímu záření. Klíče si od nás přebral a počítá s tím, že mu jen doplatíme zbytek nájmu. Po týdnu jsme ale obdrželi e-mail s textem že si musíme za nás hledat náhradu, jinak nám poroste dluh. Je to povinnost, když je to v občanské vybavenosti?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétních znalostí Vaší nájemní smlouvy budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy týkající se nájmu, a tedy zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ačkoliv to ve Vašem dotazu není výslovně uvedeno tak předpokládám, že mezi Vámi a pronajímatelem (pan domácí) došlo k řádnému ukončení nájemného vztahu, a tedy že nájem skončil (předpokládám, že buď byla mezi Vámi a pronajímatelem uzavřena písemná dohoda o skončení nájmu nebo jste Vy nebo pronajímatel dali výpověď z nájmu a současně došlo k uplynutí výpovědní doby).

Jelikož jste se z předmětného bytu vystěhovali a předali jste klíče pronajímateli, který je od Vás přebral, považuje se byt za odevzdaný dnem, kdy pronajímatel obdržel klíče. V takovém případě po Vás pronajímatel nemůže žádat, abyste našla za Vás náhradu, popř. Vám navyšovat dluh za dobu, kdy náhradu nenajdete.

Pokud ovšem nedošlo k řádnému ukončení nájemního vztahu, nájem pravděpodobně stále trvá a Vy byste měli povinnost stále platit nájemné, a to až do doby, kdy by byl nájemní vztah řádně ukončen.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS