19. května 2024

Zveřejnění rozúčtování tepla

Bydlíme v bytovce, kde máme svoje družstvo (24 bytů). Bytovku vytápíme vlastní plynovou kotelnou a máme stanoveny měsíční zálohy na teplo. Jednou za rok nám družstvo dělá vyúčtování nákladů na teplo dle měřáků tepla. Zajímá mě, zda mají jednotliví družstevníci nárok vidět, jak byla celková částka za plyn rozúčtována mezi jednotlivé byty. (Kolik kdo platí za teplo.) Někteří družstevníci si stěžují, že ač šetří, nebo dokonce měli část roku neobývané byty a jen temperovali, platí hodně za teplo a naopak ti, kteří i v zimním období větrají i 3-4 hodiny ventilačkami, platí málo. Může družstvo zveřejnit jednotlivé náměry, a tudíž i platby jednotlivých bytů?

Předně si dovoluji uvést, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet pouze ze zákonné úpravy rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů.

Co se týče Vašeho dotazu, zda mají jednotliví členové družstva nárok vědět, jak byly družstvem skutečné náklady na teplo rozúčtovány mezi jednotlivé členy družstva, uvádím následující. V prvé řadě odkazuji na vyhlášku č. 269/2015 Sb., která upravuje rozúčtování nákladů na vytápění a která se, dle Vámi uvedených informací, zřejmě bude vztahovat i na Váš dům. Ust. § 6 této vyhlášky obsahuje poměrně podrobný výčet zákonných náležitostí vyúčtování nákladů na vytápění. Ze samotného vyúčtování nákladů na vytápění provedeného podle vyhlášky č. 269/2015 Sb. by tak měly vyplývat údaje, jako je spotřeba tepla na vytápění za zúčtovací jednotku v GJ na m2, součet náměrů měřidel apod.

Pokud má člen družstva pochybnosti o správnosti vyúčtování, které mu bylo vystaveno, může bytové družstvo v souladu s ust. § 8 zákona č. 67/2013 Sb. písemně požádat o nahlédnutí do podkladů k vyúčtování, které bylo členu družstva vystaveno, a případně též uplatnit u bytového družstva námitky proti vyúčtování.

Bytové družstvo žádosti o nahlédnutí do podkladů musí vyhovět a nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období členovi družstva doložit náklady na jednotlivé služby (dodávku tepla), způsob jejich rozúčtování (tj. klíč, podle kterého se rozúčtování provádí), způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování.

Správnost vyúčtování by tedy mělo být možné ověřit podle samotného vyúčtování, případně na základě předložení dalších podkladů k vyúčtování dle zákona č. 67/2013 Sb. Další údaje nad rámec zákona (např. platby dalších členů bytového družstva) nejsou pro zjištění správnosti vyúčtování vystavených jednotlivým členů relevantní a bytové družstvo by Vám tyto údaje nemělo poskytnout.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS