20. května 2024

Zvláštní vyúčtování z dob, kdy jsem v bytě nebydlel

Mám dotaz ohledně vyúčtování energií v bytě, kde jsem v pronájmu. Mám smlouvu na rok, a ta teď vypršela. Na začátku jsme měli normální smlouvu, kde byla vypsaná teplá a studená voda. Nyní mi majitelka napsala, že mám zaplatit nedoplatek asi 15000 Kč. Ve smlouvě mám stav SV 332 m3 a TV 248m3. Po roce je stav SV 345m3 a TV 260, to je nějakých 25m3, což mi zhruba vychází na 2000 Kč. Problém je v tom, že když byla kontrola vodoměrů, která ani nevím, že proběhla, nikdo nenahlásil můj stav a vyúčtování bylo prý uděláno odhadem z roku 2016, kdy jsem já v bytě nebyl, byl zde někdo jiný. Prý to již nejde opravit, protože by se musel přepočítat celý objekt, a majitelka prý 15 000 za mě zaplatí. Je to vůbec možné? Celý rok šetřím, abych měl přeplatek, a pak z toho nemám nic a majitelka doplácí nějaký holý nesmysl dva roky zpět, nebo je to výmysl?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétní znalosti daného případu, Vaší nájemní smlouvy a popř. smlouvy o poskytování služeb spojených s užíváním bytů, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy zejména ze zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Obecně platí, že jako příjemce služeb pak máte povinnost zaplatit poskytovateli služeb, kterým je v tomto případě nejspíše vlastník bytu, jen skutečnou výši nákladů na služby.

Tu, včetně celkové výše poskytnutých záloh, zjistíte z řádného vyúčtování, které Vám poskytovatel služeb má povinnost doručit na základě provedených odečtů nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Jestli budete mít jakékoliv výhrady ke způsobu rozúčtování služeb a jejich následnému vyúčtování, máte právo podat námitky proti vyúčtování nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

Pokud však nedojde k odečtu hodnot na vodoměru z důvodu odepření nebo neumožnění vstupu do jednotky, stanoví se výše nákladů odhadem za předchozí rok.

K tomu je třeba zjistit, zda Vás vlastník bytové jednotky, popřípadě SVJ řádným způsobem a s dostatečným předstihem vyzvalo k zajištění přístupu do bytové jednotky, a to na Vámi uvedenou adresu. Pravděpodobně bude tento postup upraven ve stanovách SVJ, v domovním řádu popř. v jiném dokumentu. Pokud by se ukázalo, že Vás SVJ/vlastník řádným způsobem s termínem odečtu neseznámil, vyúčtování zhotovené s využitím alternativního způsobu rozúčtování by nemělo být řádné a jakékoliv nedoplatky by zatím neměly být splatné.

Jestliže byste zavinil neumožnění odečtu vodoměrů skutečně Vy, domnívám se, že v takovém případě jste povinen zaplatit hodnotu stanovenou v tomto vyúčtování s tím, že při dalších odečtech Vám bude vrácen o to navýšený přeplatek. Pokud nedojde ovšem k prodloužení trvání nájmu, doporučuji se domluvit s vlastníkem bytové jednotky na způsobu, jakým tuto situaci vyřešíte při dalším odečtu vodoměrů, jelikož budete mít nárok na přeplatek, pokud teď zaplatíte oněch 15 000 Kč.

Nad rámec výše uvedeného si Vás však také dovoluji upozornit na skutečnost, že na Vás mohou případně dopadat též zcela odlišná pravidla pro rozúčtování spotřeby vody. Výše uvedený postup se totiž použije pouze u těch poskytovatelů služeb, u nichž nedošlo k ujednání, nejméně s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě o jiném způsobu a pravidlech rozúčtování služeb. Pokud zde takové ujednání je, dopadají na Vás pravidla takto dohodnutá.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS