15. června 2024

Právní poradna: Výběrové řízení na pronájem bytu

Již nějakou dobu bydlíme v pronajatém bytě, nicméně naše nájemní lhůta končí a doslechli jsme se, že obec má v plánu dát byt do výběrového řízení. Zatím to ještě není jisté, ale raději to řeším s předstihem, jelikož bychom v bytě rádi zůstali. Chci se zeptat, jestli se dá na tuto situaci nějak připravit? Případně jakým způsobem se máme do řízení přihlásit?

Odpověď

Předně upozorňuji, že ve své odpovědi vycházím z informací obsažených ve Vašem dotazu a z relevantních právních předpisů.

Pronájem bytů poskytuje obec dle zákona o obcích v rámci své samostatné působnosti. O tom, za jakých podmínek bude byt pronajatý, o počtu volných bytů a dalších informací obec informuje nejčastěji na svých webových stránkách a vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, kde by současně měla být k dispozici i přihláška formou formuláře, u které je důležité včasné odevzdání.

Kritéria a podmínky podle kterých bude nájemce vybrán či vyhraje si určuje obec sama. Může se jednat o nájem pouze osobám, které nemají dluhy, nejsou v exekuci či insolvenci nebo dosahují určitého čistého příjmu. Dále někdy mohou být zvýhodněni senioři či matky živitelky a obecně se často přihlíží k sociálním a majetkovým poměrům žadatelů. Tyto podmínky by měly být rovněž uveřejněny na webových stránkách nebo vývěskách.

To, který žadatel vyhraje nebo bude vybrán, závisí na způsobu výběrového řízení a splnění daných kritérií.

Nejčastěji výběrová řízení probíhají losováním z žadatelů nebo rozhodnutím bytové komise obce (pokud je výše nájmu pevně stanovena v podmínkách) nebo obálkovou metodou, kdy vyhraje nejvyšší nabídka nájmu od žadatele splňující podmínky.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay