14. dubna 2024

Darování – co o něm víte?

Dar nebo také darování, je nejem lidský čin, ale také právní úkon, ať už se nacházíme v pozici dárce nebo obdarovaného. Pokud je hodnota daru vyšší, typicky u nemovitosti, tak je dobré si věnovat pozornost několika věcem…

Forma:
V případě darování nemovitosti je písemná forma povinná.
V ostatních případech je písemná forma dobrovolná – zde uvažte podle hodnoty dary. Písemná forma má význam při eventuálním vypořádání SJM dárce či obdarovaného, dědickém řízení, insolvenčním řízení aj.

Identifikace:
V případě písemné formy je klíčová přesná identifikace dárce a obdarovaného, a zejména předmětu daru. Týká se to především darování nemovitosti – pokud v tomto případě uděláte chybu, katastrální úřad vám nepovolí vklad.

Daň:
Každý dar je zatížen daní z příjmů (jako tzv. bezúplatný příjem), ledaže… zákon o daních z příjmů stanovuje případy tzv. osvobození. Osvobození je zejména u osob blízkých – od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů a od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát