12. dubna 2024

78. výzva dotačního programu IROP skončila. Jaké jsou další možnosti pro zvýhodněnou rekonstrukci bytového domu?

Po úvodním poměrně pomalém čerpání peněz z 78. výzvy dotačního programu IROP pro rekonstrukce bytových domů se zájem o dotace zvýšil natolik, že koncem listopadu 2020 došlo k vyčerpání alokované částky a ukončení této výzvy. Jaké možnosti finanční podpory nyní mohou vlastníci bytových domů čerpat? Rozhovor pro Okolobytu.cz poskytl Martin Klouda, ředitel sekce podpor ze Státního fondu podpory investic.

Po ukončení 78. výzvy se v rámci dalších možností přímo nabízí pokračování v rámci programu Zateplování. Je v tomto případě ještě dostatek času na podávání žádostí?

I když dotace IROP na energetickou modernizaci bytových domů, které poskytovalo ministerstvo pro místní rozvoj, v loňském roce skončily, pořád je dost možností, jak vylepšit bydlení v bytových domech a snížit náklady na energie a vytápění. Peníze z Evropského fondu pro regionální rozvoj lze nyní využít ve formě bezúročného úvěru z programu Zateplování. Tento program byl původně otevřen jako možnost na dofinancování projektů v případech, kdy nešlo celou modernizaci pokrýt dotací. Program Zateplování pokračuje dál a je naplánován až do roku 2023. Informace o něm najdou zájemci na našich internetových stránkách www.sfpi.cz.

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí bezúročného úvěru Zateplování?

Jak už jsem říkal, úvěr je určen pro bytové domy. Protože je poskytován z evropských prostředků, nelze jím hradit modernizaci domů v Praze. Zásadní podmínkou je také dosažení nejméně 20% úspory energie oproti stavu před modernizací. O úvěr tedy mohou požádat všichni vlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům. Úvěr má dvacetiletou splatnost a je bezúročný. Lze jím pokrýt nejvýše 76 % celkových výdajů v rozpětí od půl milionu až do 90 milionů korun.

Co tedy lze úvěrem z programu Zateplování hradit? Můžete být konkrétní?

Úvěr lze využít na zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí, na pořízení a instalaci stínění v exteriéru, rekuperaci, na výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, na pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží, na pořízení centrálního vytápění v bytovém domě. Penězi z programu Zateplování lze hradit připojení domu k soustavě zásobování tepelnou energií, regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles, pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona a také samozřejmě výměnu oken a dveří, a navíc i výměnu výtahu.

V souvislosti s ukončením výzvy programu IROP se ozývají SVJ, která již měla žádost o dotaci podanou, ale díky předčasnému vyčerpání alokované částky ji nedostanou. Mají za sebou v současných podmínkách náročné hlasování, vydala nemalé peníze za přípravu. Mohou zpracované přílohy v některém jiném programu využít?

Pro podání žádosti je třeba vyplnit naše formuláře, tj. s hlavičkou Státního fondu podpory investic, na dotačních formulářích ministerstva pro místní rozvoj žádosti o úvěr akceptovat nemůžeme. Ovšem jako přílohy k žádosti se dokládají technické dokumenty jako projekt nebo energetický štítek, a ty lze samozřejmě použít stejné jak u již skončené dotace, tak u našich úvěrů.

A co dělat, jestliže bytové družstvo nebo SVJ není schopno v domě požadované úspory dosáhnout? I pro tyto případy máte nějaké řešení?

Na revitalizaci bytových domů, tedy nejen na modernizaci energetickou, můžeme zájemcům nabídnout program Panel 2013+. Název programu je trochu zavádějící, protože úvěry z něj nejsou určeny jen pro domy panelové, ale pro všechny bytové domy bez rozdílu výstavby, a to po celé republice včetně Prahy. Kromě vnějšího i vnitřního zateplení lze tímto úvěrem hradit například také odstranění poruch základů domů a opravy hydroizolace spodní stavby; odstranění statických poruch nosné konstrukce, opravy obvodového pláště a opravy lodžií nebo balkonů, výměnu původních balkónů za nové, nebo přebudování balkónů na lodžie i s případným zvětšením užitné podlahové plochy, opravy nebo výměny hromosvodů, hlavních rozvodů elektřiny, zdravotně-technických instalací a plynu včetně výměny měřičů spotřeby. Úvěrem z programu Panel 2013+ je možné financovat nový výtah, nebo opravu či výměnu toho stávajícího, opravy nebo výměny vstupních dveří do bytů, opravy nebo modernizace bytových jader i další opravy a modernizace v bytech a také náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, průkazy, audity.

Zdroj: Okolo bytu

Foto: Pixabay