30. května 2024

Březnový seriál. Společní jmění manželů (SJM)

Nový občanský zákoník institut společného jmění manželů upravil. Vychází přitom sice z předcházející právní úpravy, ale s novinkami je dobré se seznámit.

Co patří do společného jmění manželů

Součástí společného jmění manželů podle nového občanského zákoníku je vše to, co nabyl jeden z manželů nebo oba společně za trvání manželství (auto, které si manželé koupili, byt, vybavení domácnosti, jako je lednička, pračka apod.), s výjimkou toho, co:

·         slouží osobní potřebě jednoho z manželů (oděvy, hygienické potřeby),

·         nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů (pokud neměl dárce nebo zůstavitel jinou vůli),

·         nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (např. náhrada za ublížení na zdraví či odškodnění pracovního úrazu apod.),

·         nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

·         nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku (např. náhrada škody na darované věci od rodičů).

Součástí společného jmění je i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů (např. příjmy z nájmu odečtené od výdajů). Dále je součástí společného jmění také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, který nabyl za trvání manželství. Součástí společného jmění nejsou jenom aktiva, ale bohužel i pasiva, tedy dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže:

·         se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z toho majetku, nebo

·         je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (v takovém to případě má druhý manžel právo dovolat se neplatnosti takového jednání u soudu).

Zdroj: JUDr. Jaroslava Nestěrová

Foto: Pixabay