21. dubna 2024

Bydlení pro osoby v sociální tísni

Agendu bydlení pro sociálně potřebné občany zavedlo hl. město Praha jako pomoc osobám, které se ocitli nezaviněně v tíživé bytové situaci, kterou si neumí vyřešit vlastními silami a kterým nemůže pomoci ani příslušná Městská část.

Usnesením č. 2278 ze dne 20. 9. 2021 schválila Rada HMP nová 

Pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ a podnájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v bytových domech ve vlastnictví bytových družstev

Veškeré záležitosti vztahující se k pronájmu bytu, prodlužování doby nájmu bytu či pronájmu jiného bytu jsou uvedeny v Pravidlech.

Žádost o pronájem bytu zvláštního určení se podává na předepsaném formuláři:

  • žádost      pro fyzické osoby
  • žádost      pro krátkodobý pronájem bytu
    • krizové bydlení
    • humanitární bydlení (zajišťují nevládní neziskové organizace)

Více informací zde

Zdroj: praha.eu