22. července 2024

Časopis Urbanismus a územní rozvoj

Jestli se jakkoli zajímáte o to, v jakém prostředí žijete, mohl by vás tento časopis zaujmout.

Časopis Urbanismus a územní rozvoj, vydávaný Ústavem územního rozvoje Brno, je odborným periodikem určeným pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou veřejnost v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch.

Časopis má tři rubriky:

  • Hlavní.
  • Názory a diskuse.
  • Aktuality a informace.

Od roku 2008 je recenzovaným periodikem v rubrice Názory a diskuse, a to pro vybrané články splňující vědecká a odborná kritéria. Má zpracovánu metodiku recenzního řízení. Recenzovaná část rubriky je v časopise vyznačena.
Časopis má pravidelné přílohy. Kromě pravidelných příloh vychází i mimořádné monotematické přílohy.

Více informací zde