29. května 2024

Červencové téma. Domovní vybavení bytových domů

Přístupnost všech prostor domovní vybavenosti, tj. určených sklepních boxů, místností pro kola a kočárky nebo vozíky, dílen, prádelen a sušáren, prostoru pro kontejnery včetně jeho výškového umístění musí být řešena z hlediska osob používajících vozík.

V dostupné vzdálenosti od bytového domu navrhujeme bezpečné umístění plochy pro komunální a tříděný odpad. Tento prostor musí zajistit dostatečný volný půdorysný prostor pro snadnou manipulaci s odpadem a výškovou dostupnost vhazovacího otvoru odpadních nádob.

Umístění domovních listovních schránek ve vhodné výšce musí umožnit snadné vybírání zásilek. Podle podmínek normy ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy musí být nejméně 25 % schránek umístěno v rozmezí 0,7–1,2 m od úrovně podlahy právě s ohledem na osoby se sníženou pohyblivostí. Pokud domovní listovní schránka patří k bytu zvláštního určení, musí být umístěna tak, aby otvor pro vyzvednutí zásilky byl v rozmezí 0,85–1,2 m nad podlahou.

V dosahovém pásmu osob na invalidním vozíku (0,8 – 1,2 m) musí být také veškeré ovládací prvky se zajištěním kontrastu vůči stěnovým konstrukcím, např. vypínače, zvonky apod.

Tlačítko zvonku patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově a vizuálně kontrastní. Vedle zvonku musí být rámeček pro vložení štítku s Braillovým písmem, jehož rozměry jsou nejméně 12 mm na výšku nejméně 100 mm na šířku.

Sklepní box patřící k bytu zvláštního určení musí být hmatově i vizuálně rozlišitelný od ostatních. Zpravidla je umístěn jako první v řadě nebo obsahuje jiný orientačně jednoznačný prvek, zejména štítek s reliéfními znaky a Braillovým písmem. Rozměry sklepních boxů bezbariérových bytů musí svými rozměry umožnit alespoň najetí vozíku do tohoto prostoru.

Zdroj: Ing. Renata Zdařilová, ČKAIT

Foto: Pixabay