15. června 2024

Česko stojí o nájemní bydlení

Po necelém měsíci od zahájení příjmu žádostí do programu Nájemní bydlení obdržel Státní fond podpory investic (SFPI) jedenáct žádostí za 524 milionů korun. SFPI má pro tento rok připraveno 800 milionů korun, přičemž by mohlo vzniknout až 300 nájemních bytů. Další programy se připravují.

„Zájem obcí a dalších právnických osob o náš program mě potěšil. Je vidět, že jdeme správnou cestou a že si všechny strany uvědomují, jak je důležité současnou krizovou situaci s bydlením řešit. V krátké době se nám sešlo jedenáct žádostí v částce 524 milionů korun. Díky velké poptávce žadatelů určitě budeme jednat o dalších možnostech, aby se dostalo na co nejvíce zájemců. Už nyní mohu prozradit, že chystáme nový program na začátek příštího roku, který bude ještě cílenější. Dobrou zprávou je, že Česko stojí o nájemní bydlení,“ říká ředitel SFPI Daniel Ryšávka.

Z jedenácti došlých žádostí jich SFPI eviduje pět od obcí v celkové částce 223 milionů Kč, od dalších právnických osob je jich šest v hodnotě 301 milionů Kč. Podpořené nájemní byty budou prioritně nabízeny lidem, kteří nevlastní nemovitost a zároveň na bydlení dávají příliš velkou část svých příjmů, například samoživitelkám a samoživitelům, seniorům.

Podpora ve formě dotace je do výše 25 % způsobilých výdajů, u úvěru do výše 90 % způsobilých výdajů. Při kombinaci dotace a úvěru je to až do 90 % způsobilých výdajů. Úvěr
i dotaci lze poskytnout samostatně. Do roku 2025 půjdou ze SFPI na výstavbu bytů celkem tři miliardy korun.

Příjem žádostí probíhá pouze elektronicky přes Klientský portál.